Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

MITÄ ON BISNESÄLY (BI)?

Mitä hyötyjä BI (bisnesäly)-ohjelmisto tarjoaa sinulle?

MITÄ ON BISNESÄLY (BI)?

Liiketoimintaa koskevat päätökset on tehtävä yhä nopeammin, jotta menestyy. Tämä ei kuitenkaan ole niin helppoa epävarmassa ympäristössä. Bisnesäly (BI) -työkalut auttavat tekemään tällaisia päätöksiä tarkan datan ja analyysin perusteella. Selitämme, mitä BI tarkalleen ottaen on ja mitä etuja BI-ratkaisun käyttö tuo sinulle.

Mitä on BI?

Termi BI kattaa kaikki työkalut, prosessit, teknologiat, sovellukset ja menetelmät, joita käytetään informatiivisten, tietoon perustuvien liiketoimintapäätösten tekemiseen. Tämä sisältää tiedon keräämisen sisäisistä ja ulkoisista lähteistä, niiden valmistelun analysointia varten, kyselyjen laatimisen ja niiden toteuttamisen. Raportit, dashboardit (kojelaudat) ja datavisualisaatiot luodaan ja tehdään yrityksen päättäjien ja operatiivisen henkilöstön saataville

Yrityksen laajuinen BI-järjestelmä liittää datan yhteen, jotta voidaan tunnistaa riippuvuussuhteet yrityksen kaikkien osa-alueiden välillä ja tehdä johtopäätöksiä. Tätä tarkoitusta varten dataa kerätään, kootaan, arvioidaan ja käsitellään keskitetysti. Tällä tavalla data toimii perustana tärkeille strategisille päätöksille.

>> BI:n avulla dataa kerätään, analysoidaan, johdetaan havaintoja, esitetään visuaalisesti helposti ymmärrettävällä tavalla ja muunnetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi. <<

Termi Business Intelligence (bisnesäly) ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1958 Hans Peter Luhnin artikkelissa ”A Business Intelligence System”. Tästä huolimatta termi semmoisenaan luotiin kuitenkin vasta 1990-luvulla Gartner Groupin toimesta ja se on sittemmin kehittynyt huomattavasti. Aluksi analyysit ja raportit tehtiin pääasiassa data-analyytikoiden ja IT-asiantuntijoiden toimesta, mutta nykyään on olemassa lukuisia työkaluja, joilla jokainen työntekijä voi itse luoda analyysejä. Klassisia käyttökohteita ovat erityisesti valvonta ja rahoitus. Tästä huolimatta kuitenkin monet johtajat ja työntekijät käyttävät itsepalvelu-BI:ä saadakseen yleiskuvan ja ymmärryksen jatkuvasti kasvavasta datamäärästä IT:stä riippumatta. Itsepalvelu-BI tarkoittaa, että käyttäjä voi suorittaa kyselyitä ja luoda raportteja tai ad hoc-analyysejä ilman laajaa tilastotietoa. Tällaiset työkalut ovat siksi intuitiivisiä, käyttäjäystävällisiä ja tarjoavat reaaliaikaisen pääsyn kaikkiin tarvittaviin tietoihin.

Miksi BI on tärkeä yrityksille?

BI-työkalujen avulla päätöksentekoprosesseja voidaan parantaa ja nopeuttaa. Sisäisiä liiketoimintaprosesseja voidaan optimoida ja esimerkiksi kasvattaa voittoja. Lisäksi BI:n avulla voidaan havaita trendejä ja tunnistaa ongelmia.
Tämä toimii tarkastelemalla aiemmin kerättyä dataa, toisin sanoen raportoinnilla. Toisaalta dataa käytetään myös projisoimaan sitä tulevaisuuteen suunnittelutarkoituksessa ja siten uusien oivallusten luomiseen. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi analysoida erilaisia tulevaisuuden skenaarioita.

Bisnesäly jaetaan usein kahteen osa-alueeseen: data-analyysiin (Data Analysis) ja edistyneeseen analytiikkaan (Advanced Analytics).
Data-analyysi käsittelee yritys- ja markkinatietojen keräämistä ja arviointia. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tiedon keräämisen ja analysoimisen asiakkaiden käyttäytymisestä tai markkinointikampanjoista. Tämä auttaa operatiivisissa päätöksissä. Tämä auttaa operatiivisissa päätöksissä. Edistyneet analytiikat puolestaan auttavat tunnistamaan markkinoiden kehitykset ja trendit varhaisessa vaiheessa, jotta asianmukaiset toimenpiteet voidaan johtaa.

BI:n hyödyt

 • Nopeammat reaktiot: automatisoitu tiedonhallinta analysoi tiedot reaaliajassa, mikä parantaa johdon reagointikykyä.
 • Paremmat päätökset: merkittävä data ja analyysit tuottavat luotettavaa tietoa, joka helpottaa päätöksentekoa.
 • Lisääntynyt tehokkuus: Liiketoimintaprosessit voidaan analysoida ja liittää toisiinsa. Tämä mahdollistaa ongelmien nopean tunnistamisen ja prosessien optimoinnin.
 • Hyödynnä mahdolliset säästöt: BI:n avulla voidaan parantaa resurssien suunnittelua ja lisätä tuottavuutta.
 • Nopea raportointi: Reaaliaikaiset raportit ajantasaisella ja laadukkaalla datalla ovat saatavilla milloin tahansa napin painalluksella. Aineiston laatiminen on yksinkertaista ja mahdollistaa visuaalisesti houkuttelevat ja helposti ymmärrettävät esitykset.
 • Havaitse trendit: BI-järjestelmä voi havaita datatrendit ja -kuviot. Tämä mahdollistaa, että voidaan tehdä päätöksiä, asettaa prioriteetteja ja kohdentaa resursseja niiden mukaisesti. Lisäksi, koska myös ulkoista dataa voidaan analysoida ja korreloida, voidaan tunnistaa tärkeitä markkinatrendejä.
 • Tyytyväisiä asiakkaita: Optimoiduilla prosesseilla, parannetuilla strategiapäätöksillä sekä jatkuvalla yleiskatsauksella tärkeimmistä tunnusluvuista voit varmistaa asiakkaidesi tyytyväisyyden pitkällä aikavälillä.

Käyttöalueet

 • Strateginen suunnittelu
 • Resurssienhallinta
 • Tuotekehitys / tuotteen elinkaarihallinta
 • Tuotantosuunnitelma
 • Myynnin suunnittelu
 • Markkinoinnin suunnittelu

BI-työkalujen tärkeimmät toiminnot

 1. OLAP (Online Analytical Processing): OLAP on BI:n ydin ja mahdollistaa suurten datahistoriamäärien analysoinnin eri ulottuvuuksissa poraustoimintojen avulla.
 2. Operatiivinen BI: Auttaa käsittelemään saapuvaa dataa reaaliajassa varmistaakseen läpinäkyvyyden kaikkina aikoina. Näiden oivallusten avulla nopeat reaktiot ovat mahdollisia.
 3. Ad-hoc-analyysit: Raportit, jotka kuka tahansa työkalun käyttäjä voi luoda milloin tahansa.
 4. Raportointi: Aktiivinen järjestelmä luo automaattisia raportteja määrittäminäsi määräaikoina tai kun tärkeät kynnysarvot ylittyvät.
 5. Edistynyt analytiikka: Ota käyttöön tulevien tulosten ennustaminen ja suositusten antaminen.
 6. Itsepalvelu-BI: Antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä kyselyjä, raportteja ja saada arvokkaita oivalluksia interaktiivisten dashboardien kautta ilman laajaa koulutusta.
 7. Integrointi: Merkittävien oivallusten saamiseksi BI-järjestelmät tulee integroida eri tietolähteisiin, kuten CRM- tai ERP-järjestelmiin,

Yhteenveto

Bisnesäly voi auttaa sinua saavuttamaan ratkaisevan kilpailuedun kilpailijoihisi nähden, tekemään oikeita päätöksiä sekä ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Lisätietoja Business Intelligence -ohjelmistosta myPARM BI -ohjelmistotoimi:

Haluatko tutustua myPARM BI:hen?toimi demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.

Newsletter

Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.