JOHTAMISOHJELMISTO
myPARM CorporateNavigator

Aseta purjeet yrityksesi tulevaisuutta varten!

R

Oikean liiketoimintastrategian määrittäminen

R

Tietoon perustuvien päätösten tekeminen

R

Reagoidaan joustavasti mahdollisuuksiin ja riskeihin

Sininen paperivene
Eri suuntiin osoittavat opasteet

OIKEAN TIEN LÖYTÄMINEN

Yritysstrategia on yksi johtamisen tärkeimmistä osista. Oikeiden päätösten tekemiseksi tässä suhteessa johdon tulee nähdä selkeästi päätösten vaikutukset, vaikuttavat kriteerit ja siten sekä ulkoiset että sisäiset riskit ja mahdollisuudet.
Riskipohjaisella johtamisjärjestelmällämme tarjoamme sopivan ratkaisun kestävään ja menestykselliseen yritysjohtamiseen!

Ohjelmistoavusteisten päätösten tekeminen

myPARM tukee sinua strategiasi määrittelyssä (integroidun SWOT- analyysin, tasapainoisen tuloskortin, strategia- ja vaikutuskartan, portfolion hallinnan jne. avulla), viestittämällä sen henkilöstölle ja ohjeistamalla heitä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. Vertaamalla jatkuvasti ideoitasi ja ohjeitasi operatiiviseen todellisuuteen pystyt puuttumaan ajoissa ennen kuin strategian toteuttaminen karkaa käsistä.
Samoin sinulle näytetään uusia riskejä ja mahdollisuuksia, jotta voit reagoida niihin optimaalisesti.

BSC Dashboard - Objectives and KPIs Overview

JOHDON TIETOJÄRJESTELMÄ

Kaikki vastuualueesi päätöksen kannalta tärkeät tiedot yhdellä silmäyksellä – järkeviä strategisia, taktisia ja operatiivisia päätöksiä varten.

TOIMINNOT

 • Minkä tahansa kohteen (projektit, tuotteet jne...) samanaikainen katselu.
 • Tietojen konsolidointi
 • Työn helppous keskeisten suorituskykyindikaattoreiden (KPI) keräämisen ja arvioinnin sekä automatisoidun raporttien tuottamisen avulla
 • Eskalaatiomekanismi, liikennevalo ja ilmoitusjärjestelmä

TASAPAINOINEN TULOSKORTTI

Tasapainoinen Tuloskortti auttaa sinua kehittämään, toteuttamaan ja hallitsemaan strategiaasi.

TOIMINNOT

 • Strategian kehittäminen, täytäntöönpano ja valvonta
 • Strategiakartta
 • SWOT
 • Tasapainotettu tuloskortti
 • Vaikutuskartta
 • Vapaa määritelmä sinulle tärkeistä näkökulmista, aikataulutetuista tavoitteista, suorituskykyindikaattoreista ja varhaisvaroitusindikaattoreista

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TASAPAINOINEN TULOKORTTI

Yhdistää kestävän kehityksen johtamisen yrityksesi strategiaan varmistaakseen sen noudattamisen, menestyksen ja tehokkuuden.

TOIMINNOT

 • Valittujen GRI-luokkien/tavoitteiden/indikaattoreiden aktivointi ja käyttö-önotto tasapainotetussa tuloskortissa
 • Täydellinen GRI-G4-standardiluettelo, mukaan lukien
 • Yleiset standarditiedot
  • Erityiset vakiomuotoiset tiedot (näkökohdat/indikaattorit), jotka kuuluvat luokkiin
  • Taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset ja sosiaaliset tiedot

STRATEGINEN SALKUNHALLINTA

Toteuta strateginen visiosi.

TOIMINNOT

 • Vapaasti konfiguroitavissa oleva BCG-matriisiin perustuva esitystapa
 • Kohteiden strateginen arviointi vapaasti määriteltävien kriteerien perusteella (pisteytyskartat)
 • Käyttäjän määriteltävissä olevat mittarit mahdollistavat operatiivisten ja strategisesti määriteltyjen tunnuslukujen vertailun useilla ulottuvuuksilla

RISKIEN JA MAHDOLLISUUDEN HALLINTA

Riskien ja mahdollisuuksien systemaattinen kirjaaminen, jotta voit ryhtyä toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi tai mahdollisuuksien lisäämiseksi.

TOIMINNOT

 • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Laadullinen riskianalyysi
 • Kvantitatiivinen riskinarviointi
 • Toimenpiteiden hallinta / riskienhallinta / riskien valvonta
 • Jatkuva valvonta/seuranta

TEHTÄVIEN HALLINTA

Optimoi informaation kulku ja tehtävät johdon, johtajien ja työntekijöiden välillä päivittäisessä työssä.

Toiminnot

 • Aikatauluta tehtäviä, valvo ja seuraa niiden tilaa
 • Yhdistä tehtäviä projekteihin ja muihin kohteisiin, kuten prosesseihin, ohjelmiin, riskeihin, mahdollisuuksiin jne.

Selkeät mittaristot

Tee oikeita päätöksiä nopeasti selkeiden ja helposti ymmärrettävien kojelautojen ansiosta.

Project Controlling
BSC Dashboard - Actions and Measures Übersicht
Project Controlling

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ JA SAAT EI-SITOVAN TARJOUKSEN

Picture Walter Epple

Walter Epple | Hallituksen jäsen, Senior Consultant

Tietosuojakäytäntö

Uutiskirje