Suunnittele resurssit ja
optimoi niiden kapasiteetin kohdentaminen

Resurssienhallinta

R

Resurssien suunnittelu ja kohdentaminen

R

Pullonkaulojen ja ristiriitojen tunnistaminen

R

Arviointi yksittäisissä kojelaudoissa

SUUNNITTELE

Selvitä eri projektien resurssitarpeet ja kohdenna tarvittavat resurssit – olipa kyse sitten työntekijöistä, rooleista, osaamisesta tai yksittäisistä resursseista.

R

Määritä resurssivaatimukset

R

Määrää resurssit

R

Poissaolojen suunnittelu / hyväksyntä

esim. lomat ja vanhempainvapaat

Übersicht Ressourcen

SUORITA + OHJAA

Tarkista resurssien käyttö milloin tahansa ja tunnista pullonkaulat ja resurssiristiriidat jo varhaisessa vaiheessa sekä vapaat kapasiteetit – projektitasolla, mutta myös yksittäisissä kojelaudoissa roolista riippuen, esim.

Työntekijät

Työaikataulut

PMO:t, projektipäälliköt, ohjelma- ja portfoliopäälliköt, tiiminvetäjät

Projektien resurssitarve verrattuna käytettävissä olevaan kapasiteettiin, tai suunnitelman ja todellisen tilanteen vertailun välillä (kokemukset)

Linjapäälliköt

Organisaatioyksikön työmäärän suunnittelu

R

Tunnista resurssiristiriidat

R

Tunnista pullonkaulat

R

Kapasiteettien yleiskatsaus

Einzelprojektmanagement mit Ressourcenauslastung

ARVIOI

Yksityiskohtaiset kojelautat ja raportit mahdollistavat tarkan arvioinnin resurssien käytöstä. Opi arvokkaita opetuksia tulevia projekteja varten vertailemalla suunnitelmia todelliseen tilanteeseen

R

Vertaile

resurssivaatimus verrattuna käytettävissä olevaan kapasiteettiin

R

Suunnitelmat verrattuna todelliseen tilanteeseen

Kokemukset

R

Käyttöaste

resursseista tai organisaatioyksiköstä