HALLITSE TALOUTTA
LUO SUORAAN LASKUJA

Talous ja laskutus

R

Laskutus menojen mukaan, kertakorvauksena tai vähennyksenä, myös laskutussuunnitelmien avulla.

R

Talouden konsolidointi millä tahansa tasolla

R

Investointien hallinta, taloussuunnittelu, varojen vapauttaminen, provisiot, sitoumukset jne.

VALMISTELE

Luo taloudellisia resursseja, investointeja, laskutussuunnitelmia, sopimuksia tai myyntikurssitaulukoita omien toiveidesi mukaan.

R

Sijoitusten käsittely, rahoitussuunnittelu ja varojen vapauttaminen

R

Määräysten, velkojen jne. hallinta.

R

Luo laskutussuunnitelmat

R

Hallitse sopimuksia

R

Luo myyntihintataulukoita

R

Liitännät kirjanpitojärjestelmiin

R

IFRS-yhteensopiva

Product overview myPARM BIact

SUORITA + OHJAA

Hallitse talouttasi ja luo laskuja omien tarpeidesi mukaan.

R

Talouden konsolidointi millä tahansa tasolla

R

Sisäinen toimintojen kohdennus

R

Tuloslaskelma-kirjaukset / siirtovelat ja jaksotukset

R

Liikevaihdon aktivointi

R

Laskennalliset tulot

Tuki erilaisille arviointisäännöille, esim. HGB, POC, IRFS jne.

R

Yli- tai alijäämien jaksottaminen

R

Laskutus menojen mukaan, kertamaksuna tai vähennyksenä

R

Laskutus laskutussuunnitelmien tai suoran laskutuksen avulla.

R

Käyttäjän määriteltävissä olevien myyntihintataulukoiden tai maksuaikataulujen käyttö

kuten esim. HOAI, SIA, KBOB jne.

R

Automaattinen massalaskutus

R

Laskutus projektien välillä

R

Laskun jakelu useille asiakkaille

R

Hyväksymisvaiheet

R

QR ja e‑laskut

Laskun luominen myPARM-hankkeenhallintaohjelmistossa.
Product overview myPARM BIact

ARVIOI

Arvioi liikevaihto ja voitto, seuraa laskujasi ja hallitse saapuvia maksuja.

R

Kannattavuuslaskenta

R

Liikevaihtoennusteet

R

Tarkistuksen turvallisuus

R

Ohjaamo tilan valvonnalla

R

Saapuvien maksujen manuaalinen syöttö

R

Saapuvien maksujen kirjaaminen tilinpäätösjärjestelmien liitäntöjen avulla

Product overview myPARM BIact