Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Digitalisoi projektisi ja
portfoliosi hallinnan!

Excelistä ja yrityksen sisäisestä kehityksestä
ammattimaiseen ratkaisuun.

R

Tee järkeviä päätöksiä keskitetyllä, päivittäin päivitetyllä tiedolla taloudesta, resursseista ja suorituskyvystä

R

Tunnista pullonkaulat ja poikkeamat suunnitelmasta ja reagoi niihin varhaisessa vaiheessa

R

Toteuta projektit tehokkaasti ja jäsennellysti kustannuksia, laatua ja aikaa noudattaen

Projektinhallinnan osa-alueet, kuten kustannukset, aika, laajuus, henkilöstö, riskit, laatu ja viestintä, kuvakkeina virtuaalisella näytöllä.

Ratkaisumme projektien ja portfolion hallintaan!

 • Ketterään (agile), hybridi- ja klassiseen projektinhallintaan sekä PMO:een
 • Ohjelmisto, joka mukautetaan yksilöllisesti tarpeisiisi ja infrastruktuuriisi
 • Web-pohjainen, intuitiivinen, prosessiohjattu

Parm AG on tarjonnut ohjelmistoja moniprojektien ja portfolioiden hallintaan sekä strategioiden toteuttamiseen yli 25 vuoden ajan, ja luo koko yrityksen kattavaa läpinäkyvyyttä johdonmukaisen johtamisjärjestelmän ja aihekohtaisten ohjaamoiden ansiosta.

Yhteydenpitoa yritysjohdon ja päivittäistoiminnan välillä tuetaan yhdessä järjestelmässä.

Moninkertaisesti palkittu ohjelmistomme tukee yli 25.000:ä käyttäjää maailmanlaajuisesti kaikissa strategiaan,projekteihin, resursseihin ja rahoitukseen liittyvissä hallintotehtävissä.

Kaikki mitä sinun tulee tietää myPARM-projektinhallintaohjelmistosta on tiivistetty tuote-esitteessämme.

Parm-tuotteet ovat käytössä ympäri maailmaa

Yleiskatsaus joihinkin Parm AG:n asiakkaisiin
Worldmap Parm Customers

myPARM-ratkaisut soveltuvat niin pienille, keskisuurille kuin myös suurille yrityksille eri toimialoilla, koska ohjelmistot räätälöidään yksilöllisiin tarpeisiin ja rooleihin.

Icon Industry

TEOLLISUUDET

Auto‑, sähkö‑, IT‑, energia‑, lääke‑, elintarvike‑, rakennus- ja tuotantoteollisuus sekä toimittajat

Icon Service

PALVELUT

Pankkitoiminta, suunnittelu, terveydenhuolto, konsultointi

Icon Organisations

ORGANISAATIOT

Valtion virastot, toimistot, voittoa tavoittelemattomat järjestöt

Käytä tunnettuja projektinhallintamenetelmiä tai suunnittele omia prosessejasi – myPARM on yksilöllisesti mukautettavissa työmenetelmiisi.

PRINCE2

HERMES

PMI

Scrum

DIN

ASIAKAS
REFERENSSIT

Julkaisemme vain sellaisia referenssejä, joiden julkaisemiseen asiakkaamme ovat antaneet suostumuksensa. Muita referenssejä pyydettäessä.

Amberg Engineering AG

“myPARM on meille paras ratkaisu, sillä se on verkkopohjainen ratkaisu, joka voidaan ottaa käyttöön kansainvälisesti. Se on joustavasti käytettävä ja tarjoaa aina ajantasaisen ja läpinäkyvän yleiskuvan projektien rahoituksesta.”

Stefan Hosang, CEO of Amberg Engineering AG

Amberg Group

“Olemme rakentaneet kompleksisen ERP-ympäristön tunnuslauseen “lajinsa paras” mukaan. Tämä tarkoittaa, että olemme yhdistäneet monia erilaisia sovelluksia rajapinnoilla. Parm oli mukana kehittelyssä alusta alkaen. Rakennusalan kokemusta omaavat työntekijät pystyivät tarjoamaan meille optimaalisen tuen. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä koskien jatkokehitystä. Tällä tavalla mukautukset voidaan toteuttaa nopeasti ja pienellä vaivalla. Arvostamme kerta toisensa jälkeen myös mutkatonta, nopeaa ja asiantuntevaa tukea jokapäiväisiin ongelmiin ja rakenteemme suuriin huoltotöihin.”

Susan Amberg, Head of IT

CSD Ingenieure AG

“Valitsemalla myPARM:in valitsimme oikean tuotteen. Nykyään johto saa luotettavaa ja ajan tasalla olevia lukuja aina, kun he tarvitsevat niitä. Työntekijöiden työtuntien kirjaaminen on hyvin ratkaistu ja IT-kustannukset ovat alhaiset.”

Bernhard Matter, Member of Management & Sylvain Jolliet, Responsible of Finances & Controlling, CSD Ingenieure AG

ISS Group

”myPARM:n tärkein etu: projektin laskutustiedot löytyvät kaikki yhdestä tietokannasta. Projektin yleiskatsaus tarjoaa helpon pääsyn tietoihin projektipäälliköille. Jokainen käyttäjä pääsee käsiksi reaaliaikaisiin tietoihinsa oman roolinsa perusteella.” Rajapinta SAP:n kanssa poistaa päällekkäisyydet myyntisaamisten ja ostovelkojen välillä. Parm AG:n ja EmCen kanssa tehdyn kehitystyön ansiosta voimme nauttia kaikista myPARM-järjestelmän eduista.”

Jaana Anttainen, ISS Group

VGF - Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

“Parm AG:n konsultit olivat sitoutuneita ja osaavia kumppaneita. myPARM on juuri se projektinhallintajärjestelmä, jota etsimme. Järjestelmä ei ainoastaan ota huomioon VGF:n erityisolosuhteita, vaan myös kuvastaa niitä.”

Merwe Maas & Dr. Dirk Dalichau
NA42 – Organizational Development & Quality Management

Emch+Berger Group

“Etsimme nykyaikaista projektikirjanpitojärjestelmää, joka vastaisi tarpeitamme mahdollisimman vähäisin muutoksin ja laajennuksin. Ja tietysti tietojen siirto oli tärkeä asia. myParm täytti nämä vaatimukset parhaiten. Erityisesti säätöjä tarvittiin huomattavasti vähemmän kuin muissa järjestelmissä. Toisin kuin monet vastaavat tuotteet, myPARM on valmiiksi jo täysin verkkopohjainen – tärkeä etu meille. Parm AG ‑tiimin esityksen perusteella saimme vaikutelman, että he ymmärsivät tarpeemme parhaiten ja että Parm pystyisi toteuttamaan tiedonsiirrot, rajapinnat, räätälöinnit ja parannukset kustannustehokkaasti. Koko tiedonsiirtoprosessi sujui odotetusti ja ohjelmisto on nyt ollut menestyksekkäästi käytössä viisi vuotta.”

Matthias Haldimann
Director Emch+Berger ImmoConsult AG

Consulaqua Hamburg Beratungsgesellschaft mbH

“CONSULAQUA käyttää myParm-ohjelmistoa työajan kirjaamiseen, työaikatilien hallintaan, projektitoimeksiantojen ohjaukseen, kapasiteetin suunnitteluun osana liiketoimintasuunnitelman valmistelua sekä valvontaan. Olemme erittäin tyytyväisiä asiakaspalveluun. Kysymykset/ongelmat ratkaistaan aina asiantuntevasti ja nopeasti.”

Dipl.-Geol. Leonardo van Straaten
CEO CONSULAQUA Hamburg

WSP Suisse AG

”MyPARM-asiantuntijoiden korkea osaaminen ja sitoutuminen mahdollisti PM-ratkaisun nopean muuntamisen ja laajentamisen ideoidemme mukaan. Yrityskohtaiset vaatimuksemme toteutettiin osaavalla ja suoraviivaisella tavalla.”

Ali Ihsan Dalkan, Chairman of the Board of Directors of WSP Suisse AG

myPARM PM

Prosessikeskeistä moniprojektihallintaa

Modulaarinen web-pohjainen myPARM-ratkaisu kattaa kaikki moniprojektihallinnan osa-alueet projektin alusta aina budjetointiin, suoritusten kirjaamiseen, projektin toteutukseen, valvontaan ja laskutukseen saakka.

Erityistä huomiota on kiinnitetty projektinhallinnan taloudelliseen suorituskykyyn. myPARM-ratkaisu on rooleihin perustuva, jotta jokainen yksittäinen käyttäjä saa juuri sitä olennaista tietoa, mitä hän projektityöhön tarvitsee. Selkeät graafiset esitykset auttavat käyttäjää tulkitsemaan tietoja nopeasti.

MyPARM-ohjelman tärkeimpien toimintojen palapeli

PÄÄTOIMINNOT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

PROJEKTIN HALLINTA

Suunnittele projekteja, toteuta ne ja hallitse aina kuluja, ajankäyttöä, riskejä ja laatua. myPARM tukee ketterää (agile), hybridi- ja klassista projektinhallintaa sekä käyttöä PMO:issa.

Toiminnot

 • Yksittäiset projektit, moniprojektit ja ohjelman hallinta
 • Aikataulu ja kulujen suunnittelu
 • Muutos- ja täydennysjohtaminen
 • Tukee yksittäisiä yrityskohtaisia prosessimalleja sekä menetelmiä ja standardeja, kuten PRINCE2, PMBOK (PMI), ICB (IPMA)…

PORTFOLION HALLINTA

Tue kaikkia organisaatiosi projektien ja ohjelmien suunnittelua analysointi-, simulointi- ja priorisointitoiminnoilla. Hallitse ja seuraa portfoliotasi hyvin asioista perillä olevalla tavalla, aina senhetkisen tilan perusteella.

Toiminnot

 • Soveltuu paitsi projekteihin myös kohteille, kuten tuotteille, palveluille ja brändeille kaikilla toimialoilla.
 • Ohjelmien ja portfolioiden vertailu suorituskyvyn ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen suhteen
 • Käyttäjän määriteltävissä olevat tuloskartat strategista arviointia varten
 • Toimenpiteiden ja aloitteiden suora käynnistäminen ja seuranta

RESURSSIEN HALLINTA

Suunnittele ja tarkista työntekijöiden, organisaatioyksiköiden, osaamisen tai yksilöllisten sisäisten ja ulkoisten resurssien käyttö.

Toiminnot

 • Määritä resurssivaatimukset
 • Kohdenna resurssit
 • Resurssisuunnittelun simulointi ja optimointi
 • Pullonkaulojen ja resurssiristiriitojen valvonta ja varhainen havaitseminen

RAHOITUS JA LASKUTUS

Kattavat taloustoiminnot, kuten rahoituksen konsolidointi, laskutus, investointien hallinnointi tai liikevaihtoennusteet, auttavat sinua pitämään jatkuvasti kirjaa hankkeidesi raha-asioista.

Toiminnot

 • Rahoituksen Konsolidointi
 • Sisäisten toimien kohdentaminen
 • Investointien käsittely, rahoitussuunnittelu, provisiot jne.
 • Kannattavuuslaskenta ja liikevaihtoennusteet
 • Laskutus menojen mukaan, kertamaksuna tai vähennyksenä, myös laskutussuunnitelmien avulla.
 • Sopimusten hallinta

TEIDÄN RATKAISUT

Räätälöimme myPARM-ohjelmiston yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin ja integroimme jo olemassa olevat ratkaisut.

Toiminnot

 • Helppo integrointi olemassa olevaan infrastruktuuriin yli 30 vakioliitännän avulla
 • Järjestelmän yksilöllinen räätälöinti yrityksellesi (prosessit, lisäkentät, raportit, grafiikat, kojelaudat) ilman ohjelmointia
 • Kojelautojen ja raporttien personointi

AJAN JA KULUJEN TALLENNUS

Kirjaa ylös kaikenlaiset todelliset kustannukset projektin kustannusten vertailua ja suoritusten edistymisen dokumentointia varten.

Toiminnot

 • Työtuntien ja poissaolojen kirjaaminen
 • Kustannustallennus sis. kuittien lataaminen
 • Muiden kustannusten kuten materiaali- ja ulkoisten kustannusten kirjaaminen, myös eri valuutoissa
 • Valvonta projektitasolla ja/tai organisaatiotasolla

TEHTÄVIEN HALLINTA

Optimoi informaation kulku ja tehtävät johdon, johtajien ja työntekijöiden välillä päivittäisessä työssä.

Toiminnot

 • Aikatauluta tehtäviä, valvo ja seuraa niiden tilaa
 • Yhdistä tehtäviä projekteihin ja muihin kohteisiin, kuten prosesseihin, ohjelmiin, riskeihin, mahdollisuuksiin jne.

PROJEKTIN OHJAUS

Pidä silmällä projektisi avainlukuja milloin ja missä vaan.

Toiminnot

 • Esikonfiguroidut kojelaudat ja raportit, jotka keskittyvät erityisesti talouteen
 • Vie tiedot yleisissä muodoissa, kuten Excel, PPT, Word, PDF, XML jne.
 • Hallitse laskuja ja saapuvia maksuja
 • Analysoi budjetit

RAPORTOINTI

Luo erilaisia arvioita nopeasti ja intuitiivisesti raporteissa ja kojelaudoissa määrittämiesi tunnuslukujen perusteella ja valitsemassasi muodossa.

Toiminnot

 • Vakioraportit, esim. projektin tila, käyttö, taloudelliset raportit
 • Report Designer mukautettuja raportteja varten
 • Kojelauta-konfiguraattori omien kojetaulujen ja näkymien luomiseen
 • Tietojen vienti yleisissä muodoissa, kuten Excel, PPT, Word, PDF, XML jne.
 • Tietojen tuonti kolmansien osapuolien tuotteista, kuten Microsoft, SAP, Oracle, Sage, Abacus jne. on mahdollista

TEIDÄN RATKAISUT

Räätälöimme myPARM-ohjelmiston yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin ja integroimme jo olemassa olevat ratkaisut.

Toiminnot

 • Helppo integrointi olemassa olevaan infrastruktuuriin yli 30 vakioliitännän avulla
 • Järjestelmän yksilöllinen räätälöinti yrityksellesi (prosessit, lisäkentät, raportit, grafiikat, kojelaudat) ilman ohjelmointia
 • Kojelautojen ja raporttien personointi

PROJEKTIN HALLINTA

Suunnittele projekteja, toteuta ne ja hallitse aina kuluja, ajankäyttöä, riskejä ja laatua. myPARM tukee ketterää (agile), hybridi- ja klassista projektinhallintaa sekä käyttöä PMO:issa.

Toiminnot

 • Yksittäiset projektit, moniprojektit ja ohjelman hallinta
 • Aikataulu ja kulujen suunnittelu
 • Muutos- ja täydennysjohtaminen
 • Tukee yksittäisiä yrityskohtaisia prosessimalleja sekä menetelmiä ja standardeja, kuten PRINCE2, PMBOK (PMI), ICB (IPMA)…

PORTFOLION HALLINTA

Tue kaikkia organisaatiosi projektien ja ohjelmien suunnittelua analysointi-, simulointi- ja priorisointitoiminnoilla. Hallitse ja seuraa portfoliotasi hyvin asioista perillä olevalla tavalla, aina senhetkisen tilan perusteella.

Toiminnot

 • Soveltuu paitsi projekteihin myös kohteille, kuten tuotteille, palveluille ja brändeille kaikilla toimialoilla.
 • Ohjelmien ja portfolioiden vertailu suorituskyvyn ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen suhteen
 • Käyttäjän määriteltävissä olevat tuloskartat strategista arviointia varten
 • Toimenpiteiden ja aloitteiden suora käynnistäminen ja seuranta

RESURSSIEN HALLINTA

Suunnittele ja tarkista työntekijöiden, organisaatioyksiköiden, osaamisen tai yksilöllisten sisäisten ja ulkoisten resurssien käyttö.

Toiminnot

 • Määritä resurssivaatimukset
 • Kohdenna resurssit
 • Resurssisuunnittelun simulointi ja optimointi
 • Pullonkaulojen ja resurssiristiriitojen valvonta ja varhainen havaitsemine

RAHOITUS JA LASKUTUS

Kattavat taloustoiminnot, kuten rahoituksen konsolidointi, laskutus, investointien hallinnointi tai liikevaihtoennusteet, auttavat sinua pitämään jatkuvasti kirjaa hankkeidesi raha-asioista.

Toiminnot

 • Rahoituksen Konsolidointi
 • Sisäisten toimien kohdentaminen
 • Investointien käsittely, rahoitussuunnittelu, provisiot jne.
 • Kannattavuuslaskenta ja liikevaihtoennusteet
 • Laskutus menojen mukaan, kertamaksuna tai vähennyksenä, myös laskutussuunnitelmien avulla.
 • Sopimusten hallinta

AJAN JA KULUJEN TALLENNUS

Kirjaa ylös kaikenlaiset todelliset kustannukset projektin kustannusten vertailua ja suoritusten edistymisen dokumentointia varten.

Toiminnot

 • Työtuntien ja poissaolojen kirjaaminen
 • Kustannustallennus sis. kuittien lataaminen
 • Muiden kustannusten kuten materiaali- ja ulkoisten kustannusten kirjaaminen, myös eri valuutoissa
 • Valvonta projektitasolla ja/tai organisaatiotasolla

TEHTÄVIEN HALLINTA

Optimoi informaation kulku ja tehtävät johdon, johtajien ja työntekijöiden välillä päivittäisessä työssä.

Toiminnot

 • Aikatauluta tehtäviä, valvo ja seuraa niiden tilaa
 • Yhdistä tehtäviä projekteihin ja muihin kohteisiin, kuten prosesseihin, ohjelmiin, riskeihin, mahdollisuuksiin jne.

PROJEKTIN OHJAUS

Pidä silmällä projektisi avainlukuja milloin ja missä vaan.

Toiminnot

 • Esikonfiguroidut kojelaudat ja raportit, jotka keskittyvät erityisesti talouteen
 • Vie tiedot yleisissä muodoissa, kuten Excel, PPT, Word, PDF, XML jne.
 • Hallitse laskuja ja saapuvia maksuja
 • Analysoi budjetit

RAPORTOINTI

Luo erilaisia arvioita nopeasti ja intuitiivisesti raporteissa ja kojelaudoissa määrittämiesi tunnuslukujen perusteella ja valitsemassasi muodossa.

Toiminnot

 • Vakioraportit, esim. projektin tila, käyttö, taloudelliset raportit
 • Report Designer mukautettuja raportteja varten
 • Kojelauta-konfiguraattori omien kojetaulujen ja näkymien luomiseen
 • Tietojen vienti yleisissä muodoissa, kuten Excel, PPT, Word, PDF, XML jne.
 • Tietojen tuonti kolmansien osapuolien tuotteista, kuten Microsoft, SAP, Oracle, Sage, Abacus jne. on mahdollista

TUKITOIMINNOT

Kuvakkeiden rajapinnat

VAKIOLIITÄNNÄT

Microsoft-tuotteet, SAP, Oracle, Sage, Abacus jne.

Icon Risks and opportunities

RISKIEN JA MAHDOLLISUUDEN HALLINTA

Icon Quality management

LAADUNHALLINTA

Icon document management

ASIAKIRJOJEN HALLINTA

Icon Customization

MUKAUTTAMINEN

Yrityksen laajuinen räätälöinti

Icon Personalization

PERSONOINTI

Yksilölliset säädöt

Icon Report designer

REPORT DESIGNER

Icon Multi client

KYKENEVÄ MONI-ASIAKASOHJELMISTOLLE

Icon Multilingual

MONIKIELINEN

Icon Multi currency

MONI-VALUUTTAINEN

TUKITOIMINNOT

Kuvakkeiden rajapinnat

VAKIOLIITÄNNÄT

Microsoft-tuotteet, SAP, Oracle, Sage, Abacus jne.

Icon Risks and opportunities

RISKIEN JA MAHDOLLISUUDEN HALLINTA

Icon Quality management

LAADUNHALLINTA

Icon document management

ASIAKIRJOJEN HALLINTA

Icon Customization

MUKAUTTAMINEN

Yrityksen laajuinen räätälöinti

Icon Personalization

PERSONOINTI

Yksilölliset säädöt

Icon Report designer

REPORT DESIGNER

Icon Multi client

KYKENEVÄ MONI-ASIAKASOHJELMISTOLLE

Icon Multilingual

MONIKIELINEN

Icon Multi currency

MONI-VALUUTTAINEN

Testaa myPARM PM

Pilottiprojektina sisältää:

E

Tarpeisiisi mukautettu ohjelmisto

E

Käyttäjäkoulutus

E

ilmaiset lisenssit kaikille käyttäjille

Selvitä ilman suurta riskiä, onko myPARM oikea projektinhallintaohjelmisto tarpeisiisi ennen kuin teet lopullisen päätöksen!
Pilottiprojektissa voit arvioida myPARM:n käyttöönoton vaivaa yrityksessäsi ja ohjelmiston helppokäyttöisyyttä. Testaa, mitä toimintoja tarvitset käytännössä ja miten ne olisi suunniteltava, jotta ohjelmisto voidaan myöhemmin mukauttaa täydellisesti tarpeisiisi.

MyParmin sinulle tuomat edut

Icons AnyTime, AnyWhere, AnyDevice
R

Järjestelmän asiakaskohtaiset räätälöintimahdollisuudet (prosessit, lisäkentät, raportit, grafiikat, kojelaudat) ilman ohjelmointia

R

Helppo upottaa olemassa olevaan infrastruktuuriin yli 30 vakioliitännän avulla

R

Erittäin lyhyt toteutusaika, Esikonfiguroidut parhaiden käytäntöjen ratkaisut toimialojen ja käytetyn projektimetodologian mukaan mahdollistavat nopean live-toiminnan

R

Keskity olennaiseen yksilöllisesti konfiguroitavien ohjaamoiden avulla

R

Hallinnollisten ponnistelujen minimoiminen prosessien ja syöttörajoitesäätöjen automaattisen mukauttamisen (räätälöinnin) avulla

R

Säästää aikaa parhaiden käytäntöjen ja itse määriteltyjen projektipohjien avulla

R

Intuitiivisen käyttöliittymän ja optimoidun prosessiohjauksen läpi käyvän käyttäjäopastuksen ansiosta harjoittelutarpeesi on vähäistä

R

Web-pohjainen järjestelmä, saatavana pilvipalveluna tai paikallisena sekä vuokramallilla että kertaostona

R

Soveltuu kansainväliseen käyttöön eri juridisille henkilöille/asiakkaille, eri valuutoilla ja kielillä

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ JA SAAT EI-SITOVAN TARJOUKSEN

Bild Walter Epple

Walter Epple | Hallituksen jäsen, Senior Consultant

Tietosuojakäytäntö

Uutiskirje

Logo swiss made software
Bewertung LeBihan
Best of E-Business 2013 -hyväksyntä
Best of Industry Software 2013 -hyväksyntämerkki
Best of Quality Management 2013 -hyväksyntämerkki
Serview-laatusinetti