Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Yleiskatsaus rahoitukseen
Aina ajan tasalla olevat tunnusluvut

PROJEKTIN OHJAUS

R

Ylläpidä selkeä yleiskuva avainindikaattoreista

R

Esikonfiguroidut kojelaudat

R

Tietojen vienti yleisissä muodoissa

SUUNNITTELU

Valitse valmiiksi määritettyjen hallintapaneelien ja raporttien välillä tai suunnittele omat yksittäiset näkymät. Tuo tietoja kirjanpitojärjestelmistä.

R

Esikonfiguroidut kojelaudat ja raportit

keskittyen erityisesti rahoitukseen

R

Kojelaudan konfiguraattori

omien kojelautojen ja näkymien luomiseen

R

Erilaisia käyttöliittymiä

kirjanpitoon ja muihin kolmannen osapuolen järjestelmiin

Projektin ohjaus myPARM-projektinhallintaohjelmiston avulla

ARVIOI

Hallitse laskuja ja saapuvia maksuja saadaksesi yleiskuvan rahoitusprojektin avainindikaattoreista. Luo ajantasaisia analyyseja ja raportteja projektin avainindikaattoreista milloin tahansa.

R

Hallitse laskuja ja saapuvia maksuja

R

Analysoi budjetit

R

Ad hoc ‑raportointi

R

Ansaittujen arvojen analyysit

R

Tietojen vienti yleisissä muodoissa

kuten Excel, Powerpoint, Word, PDF, XML jne.

Projektin ohjaus myPARM-projektinhallintaohjelmiston avulla