Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Tärkeimmät BI-ominaisuudet

Tärkeimmät BI-ominaisuudet

Business Intelligence -ohjelmistot, jotka mahdollistavat tietojen yksityiskohtaisen analysoinnin, ovat nykyään välttämätön väline tietopohjaiseen ja kestävästi tulokselliseen yritysjohtamiseen. Saatavilla olevien vaihtoehtojen valtavan määrän vuoksi herää nopeasti kysymys, hyödynnätkö tietojesi potentiaalia parhaalla mahdollisella tavalla, vai voisitko tehdä vielä paljon enemmän. Asetettujen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi ja liiketoiminnan suorituskyvyn maksimoimiseksi BI-ohjelmistoissa on useita keskeisiä ominaisuuksia, joita ei kannata jättää käyttämättä. Kerromme, mitä nämä ominaisuudet ovat ja miten ne voivat auttaa sinua johtamaan yritystäsi.

1. Interaktiiviset kojelaudat

Yksi BI-ohjelmistojen keskeisistä toiminnoista on tietojen visualisointi. Sen avulla voit esittää monimutkaisia tietokokonaisuuksia selkeinä ja vetoavina kuvaajina, kaavioina tai kokonaisina kojelautoina. Näin tieto saadaan nopeasti ymmärrettäväksi. Valtaviin datataulukoihin verrattuna käyttäjien on helpompi tulkita ja analysoida tietoja. Nykyään näiden tietojen visualisointien tulisi olla laajempia kuin pelkät pylväs- ja piirakkadiagrammit, kuten esimerkiksi MS Excelissä on mahdollista tehdä. Sen sijaan olisi huolehdittava siitä, että visualisoinnit ovat vuorovaikutteisia, jolloin työntekijät voivat tutkia tietoja eri ulottuvuuksilla ja saada yksityiskohtaisia oivalluksia. Esimerkiksi läpikäynnit tai analyysit sekä suodattimet helpottavat tietojen tutkimista, sillä niiden avulla voidaan siirtyä ensimmäisestä yleiskatsauksesta yksityiskohtaisempiin tietoihin.

2. Kattavat visualisointimahdollisuudet

Koska yrityksesi käsittelee erityyppisiä tietoja, visualisointivaihtoehtojen kannattaa olla monipuolisia, sillä kukin visualisointityyppi tarjoaa erityisiä etuja mallien, trendien tai yhteyksien tunnistamisessa tiedoista. Nykyaikaisen BI-ohjelmiston pitäisi siis tukea perinteisten pylväs-, viiva- tai piirakkadiagrammien lisäksi myös esimerkiksi maantieteellisiä karttoja, puukarttoja tai mittareita. Lisäksi visualisointia olisi voitava mukauttaa erityistarpeiden mukaan. Muutokset väreissä tai fonteissa auttavat sinua esittämään tiedot yrityksesi ulkoasun mukaisesti. Akselien merkintöjen, datasuodattimien mukauttaminen tai mahdollisuus luoda itse kokonaisia mittaristoja tarjoavat työntekijöillesi paljon joustavuutta tietojen esittämisessä. Jos et ole vielä kokenut omien kojelautojen luomista, Business Intelligence -ohjelmisto tarjoaa myös ammattimaisia kojelautamalleja, jotka säästävät arvokasta aikaa ja resursseja, kun aloitat työskentelyn ohjelmiston kanssa.

3. Kattavat raportointitoiminnot

Raporttien avulla voit jakaa havaintojasi muiden työntekijöiden kanssa ja saada automaattisesti tietoa tärkeistä asioista. Nykyaikainen BI-ohjelmisto mahdollistaa raporttien luomisen mukautetuissa muodoissa ja asettelussa, jotka täyttävät erityisvaatimuksesi. Lisäksi tällaiset raportit voi laatia aikataulun mukaan ja automaattisesti, joko säännöllisin väliajoin tai esimerkiksi kriittisen kynnysarvon ylittyessä. Näin säästät aikaa ja varmistat, että tiedot ovat saatavilla silloin, kun niitä tarvitset. Jotta tällaisia raportteja olisi helppo jakaa muiden kanssa, BI-ratkaisun pitäisi myös pystyä viemään ne eri muotoihin, kuten PDF- tai Excel-taulukoihin.

4. Reaaliaikainen data

Yksi nykyaikaisten BI-ohjelmistojen tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky visualisoida tietoja reaaliajassa. Näin käyttäjät voivat seurata päivityksiä milloin tahansa ja nähdä uusimmat tiedot välittömästi. Lisäksi hälytys- ja ennakkovaroitusjärjestelmä voi ilmoittaa automaattisesti, jos odottamattomia tapahtumia ilmenee tai kynnysarvot ylittyvät. Näin yrityksesi voi reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ajantasaisten tietojen perusteella.

5. Sijainnista ja laitteesta riippumaton käyttö ja mobiiliesitys

Ajat, jolloin tietoja voitiin käyttää vain toimiston kiinteältä tietokoneelta, ovat lopullisesti ohi. BI-ohjelmistojen tulevaisuus on mobiilissa, ja niiden avulla voit käyttää tarvittavia tietoja missä ja milloin tahansa. Reagoivan suunnittelun ansiosta, joka mukauttaa sisällön automaattisesti käytettävän laitteen näytön koon mukaan, saat mahdollisuuden ottaa mittaristot mukaasi kaikkialle, halusitpa sitten esitellä tiedot kokouksessa tai käyttää niitä älypuhelimellasi työmatkan aikana. Näin voit toimia joustavasti, eikä sinun tarvitse lykätä tärkeitä päätöksiä siihen asti, kunnes palaat toimistoon.

6. Itsepalvelu

Aiemmin tietojen keräämiseen ja niiden hyödyntämiseen tarvittiin data-asiantuntijoita ja IT-tiimiä. Nykyaikainen BI-ohjelmisto sen sijaan antaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden käsitellä tietoja itse ja luoda raportteja tai kojelautoja. Näin he eivät ole enää riippuvaisia IT-osastosta saadakseen näkemyksiä tiedoistaan. Käyttäjäystävälliset käyttöliittymät, raahaa ja pudota -toiminnot sekä suodatusvaihtoehdot antavat työntekijöillesi mahdollisuuden hallita omia tietojaan ja syöttää BI-ohjelmistoon tietoja eri lähteistä. On tärkeää, että BI-ratkaisussasi on myös ominaisuuksia, joilla varmistetaan tietojen laatu. Tämä tarkoittaa, että työntekijöidesi pitäisi pystyä käsittelemään, puhdistamaan, parantamaan tai yhdistelemään tietoja. Vain näin voit varmistaa, että myöhempi data-analyysi on tarkka.

7. Tietojen yhdistäminen

Useimmat yritykset keräävät tietoja sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä. Jos haluat käyttää näitä tietoja analyysi- ja päätöksentekoprosesseissa, BI-ohjelmiston tulisi mahdollistaa eri tietolähteiden yhdistämisen, jotta saat kattavan yleiskuvan liiketoimintatiedoista. Standardiliitännät mahdollistavat tietolähteiden helpon integroinnin. On kuitenkin tärkeää, että BI-ohjelmistosi pystyy käsittelemään ja yhdenmukaistamaan heterogeenisiä tietomuotoja ja -rakenteita. Tämä perustuu siihen, että eri järjestelmistä ja lähteistä peräisin olevat tiedot voivat olla eri muodoissa, mutta analyysitarkoituksia varten ne olisi esitettävä samassa muodossa. Siksi uusissa BI-ohjelmistoissa pitäisikin olla tekniikoita tietojen yhdistämiseen, puhdistamiseen ja muuntamiseen.

8. Turvallisuus ja tietosuoja

Kun yrityksesi datan merkitys kasvaa, myös tarve suojata tiedot luvattomalta käytöltä tai tietomurroilta kasvaa. Modernissa BI-ohjelmistossa tulisi siksi olla kattavat turvatoimet, joilla voidaan varmistaa tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Tähän kuuluu myös pääsynvalvonta. On tärkeää, että voit säätää käyttöoikeuksia tarkasti, jotta vain valtuutetuilla käyttäjillä on pääsy tiettyihin tietoihin. Pääsynvalvontaa olisi voitava soveltaa käyttäjätasolla, ryhmätasolla tai jopa tiettyihin tieto-objekteihin.
Lisäksi on otettava huomioon tietosuojasäännökset, kuten GDPR, jotta voidaan varmistaa, että henkilötietoja suojataan ja käsitellään asianmukaisesti.

9. Yhdistetty hallinta

Tietoon perustuvien päätösten tekeminen ei kuitenkaan yksin riitä. On tärkeää, että tehdyt päätökset voidaan toteuttaa välittömästi oikein. BI-ohjelmistossasi olevan integroidun valvonnan avulla voit toteuttaa päätökset toimiksi ja antaa ne työntekijöillesi. Järjestelmässä voi myös yhdistää luodut tehtävät esimerkiksi projekteihin, riskeihin tai mahdollisuuksiin ja asettaa prioriteetteja. Jos BI-ratkaisussasi on myös yhteistyöominaisuuksia, voit nopeasti ja helposti jakaa kaikki asiaankuuluvat tiedot työntekijöillesi tai kollegoillesi ja seurata tehtävien tilaa milloin tahansa.

myPARM Kanban-Board

Yhteenveto

Yritysten kasvavien tarpeiden täyttämiseksi tehokas BI-ohjelmisto edellyttää lukuisia ominaisuuksia. Laajat tietojen visualisointiominaisuudet, pääsy reaaliaikaisiin tietoihin sekä mahdollisuus käyttää ohjelmistoa joustavasti ovat vain muutamia tekijöitä, jotka auttavat sinua analysoimaan tietojasi ja tekemään perusteltuja päätöksiä.
Jotta voisit panna päätökset täytäntöön välittömästi, Parm AG tarjoaa myPARM BIact – BI-ohjelmistoratkaisun, joka kattaa kaikki edellä mainitut olennaiset ominaisuudet ja tarjoaa lisäksi integroituja valvontatoimintoja. Näin yritykset voivat muuntaa analyysit ja oivallukset saumattomasti toimiksi ja toimenpiteiksi optimoidakseen liiketoiminnan suorituskyvyn ja saadakseen kilpailuetua.
Lisäksi myPARM BIact tarjoaa käyttäjille teknisen data-analyysin perusteella laadittuja suoria suosituksia tai selityksiä kokotekstinä. Tämä lisää arvioiden tehokkuutta ja laatua entisestään vähentämällä käyttäjän tarvetta tulkita visualisoituja tietoja.

Lue lisää Business Intelligence Software -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluaisitko tutustua myPARM BIactiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.