Kuinka suunnitella mielekäs dashboard (kojelauta)?

Suunnittelun perusteita ja vinkkejä oikeiden kaavioiden valintaan

Miten suunnitella optimaalinen dasboard?

Aina kun mahdollista, liiketoiminnalliset päätökset tulee tehdä merkityksellisten tietojen perusteella. Ei kuitenkaan ole helppoa saada yleiskuvaa laajoista tietotaulukoista ja johtaa oivalluksia niistä. Jotta olisi mahdollista ymmärtää data nopeasti, saada se helposti ymmärrettäväksi ja jakaa sitä muille, on järkevää luoda se visuaaliseen muotoon. Selkeät dashboardit ovat siksi välttämätön osa jokapäiväistä yrityselämää. Nykyaikaiset itsepalvelu-business intelligence -ratkaisut mahdollistavat datakyselyt tietokannoista, sen analysoinnin ja näyttämisen räätälöidyissä dashboardeissa. Nämä järjestelmät tarjoavat laajan valikoiman mahdollisuuksia, jotka voidaan koota yhdellä hiiren klikkauksella. Tämä tekee kuitenkin vaikeaksi päättää, miltä mielekkään kojelaudan pitäisi näyttää. Voit saavuttaa maksimaalisen hyödyn vain hyvin suunnitellulla kojelaudalla.

Miltä dashboardin tulisi näyttää?

Hyvin suunnitellun kojelaudan tulee esittää kaikki tärkeät tiedot katsojalle yhdellä silmäyksellä helposti ymmärrettävällä tavalla. Siksi sen tulee sisältää vain tarvittavat tiedot ja havainnollistaa ne selkeästi jäsennellysti. Suunnitellessasi kojelautaa, voit käyttää seuraavia perusvinkkejä oppaana:

1. Pidä kohdeyleisö mielessä

Kysy itseltäsi, mille kohdeyleisölle dashboard on suunnattu, mihin kysymyksiin sen pitäisi vastata ja mitä tietoja tähän tarvitaan. Näin voit tunnistaa kohdeyleisölle tärkeimmät tiedot ja mittarit ja päättää, miten ne parhaiten esitetään.

2. Rajaa tiedon määrää

Usein on vaikeaa rajoittua vain muutamiin relevantteihin tietokokonaisuuksiin. Siksi kojelaudat ovat nopeasti ylikuormitettuja tiedolla. Tämä kuitenkin estää katsojaa ymmärtämästä kaikkea tärkeää tietoa yhdellä silmäyksellä. Pidä siis kohdeyleisösi mielessä ja valitse oleelliset tiedot viisaasti.

3. Esitä tiedot oikeassa kontekstissa

Ilman oikeaa asiayhteyttä on vaikea arvioida annettuja tietoja. Siksi useimmissa tapauksissa on järkevää tarjota vertailuarvoja, esim. edellisen ajanjakson arvot, asetetut tavoitteet tai suunnitellut arvot. Muista myös nimetä eri kaaviot selkeästi dashboardeissasi ja merkitä niiden akselit, jotta jokainen katsoja ymmärtää ne.

4. Rakenna kojelauta

Jotta kaikki tärkeät tiedot näkyisivät yhdellä silmäyksellä, dashboardit tulee suunnitella mahdollisimman yksinkertaisiksi ja niillä tulee olla hyvä rakenne. Liian monimutkaiset esitykset estävät tiedon nopean ymmärtämisen. Jos taas kojelaudan yksittäiset elementit on sijoitettu oikein, tiedosta päästään nopeasti perille.
Vinkkimme: Muista sijoittaa tärkeimmät tiedot näytön vasempaan yläkulmaan, jotta ne näkyvät ensin. Jos haluat korostaa niitä vielä enemmän voit näyttää tärkeät tiedot suurempana. Yksityiskohdat ja taustatiedot voit näyttää alempana sivulla. Lisäksi toisiinsa liittyvät tiedot on hyvä sijoittaa vierekkäin, mikäli mahdollista.

5. Valitse oikeanlaiset kaaviot

Oikean tyyppisten kaavioiden valitseminen on ratkaisevan tärkeää dashboardin informatiivisen arvon kannalta. Siksi on ensiksi tärkeää ymmärtää, mitä tietoa välitetään ja minkälainen kaavio tähän sopii. Näin voit valita optimaalisen kaaviotyypin tarkoituksiin.

6. Käytä värejä viisaasti

Väreillä voidaan välittää tietoa ilman sanoja, koska ne voivat korostaa tärkeitä tietoja tai koska niillä voi olla signaalivaikutus dashboardiisi. Esimerkiksi kun käytät liikennevalojen värejä merkitsemään positiivisia (vihreitä) tai negatiivisia arvoja (punainen). Tämä signaalivaikutus voi kuitenkin aiheuttaa sekaannusta, jos sitä käytetään väärässä kontekstissa, ja se katoaa nopeasti, jos useita kylläisiä sävyjä käytetään samanaikaisesti. Siksi on järkevää käyttää tällaisia värejä säästeliäästi.
Vinkkimme: Käytä vain kahta tai kolmea väriä, jotka toistuvat kaavioissa. Tämän jälkeen voit esittää aiheeseen liittyviä tietoja esimerkiksi näiden värien eri sävyillä, jotta ne ovat helposti tunnistettavissa. Näin saat harmonisen kokonaiskuvan. Lisäksi sinun tulee varmistaa, että dashboardin eri elementit erotetaan selvästi toisistaan yleiskatsauksen yksinkertaistamiseksi.

7. Käytä interaktiivisuutta

Interaktiivisten elementtien avulla katsoja voi napsauttaa nähdäkseen lisätietoja tai yksityiskohtia säilyttäen samalla dashboardin selkeyden. Poraustoiminnot esimerkiksi mahdollistavat tarkempien tietojen tarkastelun, kun taas suodattimien avulla katsoja voi keskittyä tietojen osajoukkoon. Käytä näitä vaihtoehtoja viisaasti, jotta voit antaa dashboardisi katsojille juuri heidän tarvitsemansa tiedot.

Kuinka valita oikea kaavio

Jokaiselle visualisoinnille on valittava oikea muoto, jotta se välittää täsmälleen olennaisen tiedon. Vaihtoehtoja on useita – riippuen siitä, haluatko näyttää yksittäisen mittarin, suhteet, jakaumat, koostumukset vai vertailut.

Kaavioiden valinta kojelautoja varten
 • Kortit:

  Korteissa näkyy yksi avainhahmo. Niiden avulla voidaan esimerkiksi näyttää nopeasti reaaliajassa yleiskatsaus projektin erilaisista tunnusluvuista.

 • Puukartat:

  Puukartat tai laattakaaviot näyttävät kokonaisuuden osia suorakulmioina ja suorakulmioiden koko ja väri riippuvat data-arvoista. Tämän ansiosta kuvioiden näkeminen on helppoa.

CRM-yleiskatsaus myPARM BIactissa
 • Palkki- ja pylväskaaviot:

  Näissä kaavioissa vertaillaan eri elementtejä. Palkkikaaviossa palkit ovat vaakatasossa, kun taas pylväskaaviossa ne ovat pystysuoria. Palkkikaavioita käytetään erityisesti pitkiä tietonimiöitä tai yli 10 elementin vertailua varten, koska ne ovat näissä tapauksissa selkeämpiä kuin pylväskaaviot. Lisäksi on pinotut palkki- ja pylväskaaviot, joiden avulla voidaan tarkastella paitsi tiedon kehitystä tietyn ajanjakson aikana, myös niiden koostumusta samanaikaisesti.

 • Viivakaavio:

  Viivakaaviot näyttävät useimmiten trendejä tai muutoksia tietyn ajanjakson aikana. Ne voivat myös näyttää suhteita tietojoukkojen sisällä tai vertailla eri tietojoukkoja keskenään näyttämällä useita tietojoukkoja yhdessä kaaviossa tai yhdistämällä ne toiseen kaaviotyyppiin, esim. pylväskaavioon.

 • Pinta-alakaaviot:

  Pinta-alakaaviot ovat samanlaisia kuin viivakaaviot. Kaavion akseleiden pinta-ala on kuitenkin täytetty. Jos pinoat pinta-alakaavioita, näet esimerkiksi yksittäisten arvojen kulun lisäksi myös prosenttiosuuden kokonaisarvosta värillisen alueen korkeutena.

Tuottavuus organisaatioyksiköittäin ja työntekijöittäin myPARM BIactissa
 • Sirontakaaviot:

  Sirontakaaviot tai hajakuvaajat näyttävät kahden muuttujan väliset korrelaatiot, vaikka ne eivät olisi lineaarisia. Tämän ansiosta trendien ja poikkeamien tunnistaminen on helppoa.

 • Kuplakaaviot:

  Kuplakaaviot ovat hajontakaavioiden muunnelmia, joissa kuplien kokoa voidaan käyttää toisen lisämuuttujan näyttämiseen.

CRM - Yleiskatsaus kannattavuuteen ja tulojen elinkaareen myPARM BIactissa
 • Kartat:

  Karttoja voidaan käyttää näyttämään tietoja sijainnista riippuen. Katsojat voivat esimerkiksi nopeasti nähdä missä toimenpiteitä on tehtävä, erivärisiä alueita sisältävästä kartasta.

MyPARM BIactin liikevaihto maittain
 • Ympyräkaaviot:

  Ympyräkaaviot näyttävät kokonaisuuden osia segmentteinä, ja siksi niitä käytetään, kun halutaan näyttää muuttujan koostumus tietyllä hetkellä.

 • Mittarit:

  Mittarit ovat ihanteellisia yksittäisen arvon näyttämiseen suhteessa kokonaisarvoon tai viitearvoon, kuten tavoitteeseen. Värillinen asteikko ja osoitinneula tekevät tämäntyyppisestä näytöstä nopean ja intuitiivisen ymmärtää.

 • Taulukot:

  Taulukot voivat myös olla tärkeä osa dashboardiasi, esimerkiksi jos yksittäisten hallintapaneelisi kohderyhmän katsojien täytyy nähdä erilaisia arvoja tai jos haluat näyttää tietyt alueet yksityiskohtaisesti. Ne eivät kuitenkaan ole yhtä nopeita ja helppokäyttöisiä kuin muut näyttövaihtoehdot.

Myyntihälytysten yleiskatsaus myPARM BIactissa
 • Yhdistelmät:

  On myös mahdollista käyttää eri kaaviotyyppien yhdistelmiä, esimerkiksi alue-, palkki- tai pylväskaavioita yhdistettynä viivakaavioon. Tällä tavalla erityyppisiä arvoja voidaan näyttää yhdessä kaaviossa.

Yhteenveto

Hyvän, mielekkään dashboardin luomiseksi on noudatettava joitain perussääntöjä. Sen tulee olla yksinkertainen, ei ylikuormitettu tiedolla, kohderyhmälle sovitettu, helposti ymmärrettävä ja selkeästi jäsennelty. Jos myös varmistat, että käytät optimaalista kaaviota tarkoituksiisi, olennainen tieto tavoittaa katsojan yhdellä silmäyksellä.
Haluatko aloittaa omien dashboardien suunnittelun heti? Kokeile sitten myPARM x bisnesälyratkaisua. Autamme sinua myös mielellämme dashboardiesi luomisessa.

Lisätietoja Business Intelligence -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluatko tutustua myPARM BIact demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.

Newsletter

Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.