Critical path

Kriittinen polku lyhyesti

Projektinhallinnan aakkoset: B niin kuin Best practice

Projektinhallinnassa kriittinen polku on pisin ketju toisistaan riippuvaisia tehtäviä, joiden toteuttamisessa ei saa tapahtua viivästystä. Jos tämän polun tehtävät viivästyvät, koko hankkeen valmistuminen viivästyy. Näin ollen kriittinen polku määrittää myös projektin vähimmäiskeston. Kriittisen polun menetelmää (CPM) käytetään projektin pullonkaulojen havaitsemiseen, ja se auttaa tunnistamaan projektin mahdolliset viivästykset jo alussa, jotta niiden varalta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Se auttaa myös silloin, kun projektin kestoa on lyhennettävä, sillä tämä olisi käsiteltävä kriittisellä polulla.

Kun kriittinen polku on määritetty, sen ei tarvitse aina pysyä muuttumattomana. Jos olosuhteet muuttuvat esimerkiksi siksi, että jollekin tehtävälle on myönnetty enemmän resursseja ja se voidaan siksi suorittaa lyhyemmässä ajassa, kriittinen polku voi siirtyä muihin tehtäviin.

>>Kriittinen polku on pisin toisistaan riippuvaisten tehtävien ketju, jossa ei saa esiintyä viivettä.<<

Näin kriittisen polun menetelmä toimii

 

1. Luettelo toiminnoista

Kriittisen polun määrittämisen pohjaksi tarvitaan ensin luettelo kaikista projektin aikana suoritettavista tehtävistä. Voit esimerkiksi käyttää työnjakorakennetta kaikkien toimintojen ja tehtävien kokoamiseen.

2. Määritä riippuvuudet

Toimintoluettelon avulla voit määrittää toisistaan riippuvaiset tehtävät. Nämä tehtävät on saatava valmiiksi, ennen kuin seuraava tehtävä voidaan aloittaa. Tämä auttaa myös tunnistamaan, mitkä tehtävät voidaan suorittaa rinnakkain.

Seuraavat kysymykset voivat auttaa riippuvuuksien tunnistamisessa:

 • Mitkä tehtävät on saatava valmiiksi, ennen kuin seuraava tehtävä voidaan aloittaa?
 • Mitkä tehtävät on suoritettava samanaikaisesti?
 • Mitkä tehtävät on suoritettava välittömästi tietyn tehtävän jälkeen?

Siirrä nyt toiminnot ja niiden riippuvuudet verkkosuunnitelmaan. Näin näet toimintojen ja niiden riippuvuuksien kronologisen järjestyksen yhdellä silmäyksellä. Voit myös lisätä kaavioon muita ajallisesti sitoutuneita komponentteja, esim. välitavoitteita, jotka on saavutettava tiettyyn päivämäärään mennessä.

3. Arvioi tehtävän kesto

Seuraavaksi on arvioitava kunkin toiminnon kesto. Tähän on useita tapoja.

 • Arviointi edellisten projektien perusteella
 • Pätevät ennustukset oman kokemuksesi mukaan
 • Alan standardien mukaiset arviot

4. Tunnista kriittinen polku

Projektin kriittinen polku on se tehtävien sarja, jonka kokonaiskesto on pisin. Sen tunnistamiseksi kannattaa tarkastella verkkokaaviota ja valita pisin polku. Vaihtoehtoisesti voit käyttää eteen- tai taaksepäin suuntautuvaa aikataulutusta tehtävän varhaisimman ja myöhäisimmän alku- ja loppupisteen ja siten myös siihen liittyvän projektin alku- ja loppuajan tunnistamiseksi.

Ihannetapauksessa saat näin aikaan yhden kriittisen polun projektillesi. On kuitenkin myös mahdollista, että saat useita kriittisiä polkuja. Mitä enemmän kriittisiä polkuja on, sitä suurempi on todennäköisyys, että aikatauluun tulee muutoksia projektin aikana.

5. Reagoi

Kun olet tunnistanut projektin kriittisen polun, voit reagoida siihen. Voit esimerkiksi määrittää projektille aikaisimman ja myöhäisimmän alku- ja loppupisteen, jotka ovat vielä projektin aikataulun sisällä. Näin tiedät, milloin projekti pitäisi viimeistään aloittaa, jotta se valmistuisi ajallaan. Voit myös nähdä, mitkä toiminnot ovat kriittisiä ja mitkä ovat puskuriaikaa. Jälkimmäiset ovat toimintoja, joita voidaan viivästyttää vaarantamatta projektin määräaikaa.

Jos kriittinen polku on lyhyempi kuin projektin suunniteltu kesto, käytössäsi on puskurivaraa mahdollisia viivästyksiä varten. Kriittistä polkua on kuitenkin seurattava projektin aikana, jotta voit reagoida prosessin viivästyksiin. Koska tehtävien kesto on vain arvio, tehtävään todellisuudessa tarvittava aika voi poiketa suunnitellusta. Projektin toteutuksen aikana voit käyttää näitä tietoja arvioidaksesi, kuinka hyvin olet aikataulussa ja milloin projekti voidaan saattaa päätökseen.

Jos projektin valmistumista lykkääviä viivästyksiä ilmenee, voit yrittää lyhentää kriittisen polun kestoa. Tähänkin on olemassa useita menetelmiä:

 • Fast Tracking: kriittisen polun tutkiminen sen selvittämiseksi, voidaanko yksittäisiä tehtäviä tai osatehtäviä mahdollisesti suorittaa rinnakkain. Tämä säästää aikaa toteutukseen.
 • Crashing: Varaa yksittäisille toiminnoille enemmän resursseja niiden suorittamisen nopeuttamiseksi.

Kaikissa muutoksissa on kuitenkin varmistettava, että hankkeen laajuutta ei ylitetä ja että kaikille sidosryhmille ilmoitetaan muutoksista.

Edut

 • mahdollistaa hankkeiden realistisen aikataulutuksen
 • parantaa resurssien hallintaa tehtävien paremman priorisoinnin avulla.
 • auttaa välttämään pullonkauloja ja tuomaan esiin riskejä
 • osoittaa hankkeen vähimmäiskeston
 • auttaa reagoimaan yksittäisten tehtävien viivästyksiin

Haitat

 • kriittisessä polussa ei oteta huomioon projektin tarvittavien resurssien saatavuutta, mikä puolestaan voi johtaa myös projektin pullonkauloihin ja viivästyksiin

Asiantuntijoiden suositus

Yhdistämällä kriittisen polun Gantt-kaavioon saat yleiskuvan projektin toimintojen etenemisestä aikaskaalassa milloin tahansa ja voit samalla integroida projektin resurssit. Näin voit parhaiten varmistaa, että projekti etenee suunnitelmien mukaisesti.

 

Yhteenveto

Kriittisen polun menetelmä on hyödyllinen apuväline, jonka avulla voit paremmin suunnitella ja reagoida projektinhallinnassa. Suurissa projekteissa, joissa on paljon eri tehtäviä, kriittisen polun tunnistaminen ja seuranta on kuitenkin hyvin vaikeaa yksin. Nykyaikaiset projektinhallintaohjelmistot voivat auttaa visualisoimalla projektin Gantt-kaaviossa. Näin voit määrittää kaikki aktiviteetin ominaisuudet, kuten varhaisimman ja myöhäisimmän alkamisajan, varhaisimman ja myöhäisimmän päättymisajan, puskurin ja keston. Näin kriittinen polku voidaan laskea ja visualisoida ohjelmistolla tuetulla ja automatisoidulla tavalla.

CPM:n käyttö Parm AG:ssä

MyPARM-projektinhallintaohjelmiston avulla voit näyttää projektit Gantt-kaaviossa. Kriittinen polku merkitään automaattisesti, jotta voit pitää sitä koko ajan silmällä.

Kriittinen polku Gantt-kaaviossa myPARMissa

Lisätietoja myPARM projektinhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.