Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Business Intelligence markkinoinnissa

Kohdennettu markkinointi vaistonvaraisen markkinoinnin sijaan

Manufacturing Intelligence (Valmistuksen älykkyys)

Markkinointia on tehty vuosikymmeniä enemmän tai vähemmän vaistonvaraisesti. Markkinointikampanjan katsottiin onnistuneen, jos sillä saatiin lisää asiakkaita tai myytyä enemmän tuotteita. Tiedossa oli, että paljon potentiaalia saatettiin menettää, tai tilaisuuksia saatettiin jättää käyttämättä, mutta siihen ei voitu vaikuttaa. Sittemmin asiat ovat muuttuneet: keräämme helposti ja luontevasti asiakastietoja, dataa verkkosivukäynneistä, mainosten klikkauksista tai uutiskirjeiden avaamisprosentista. Nyt herää kuitenkin kysymys, käytämmekö jo nyt näitä kerättyjä tietoja optimaalisesti vai olisiko tässä suhteessa mahdollista tehdä enemmän. Juuri tässä kohtaa Business Intelligence -järjestelmät astuvat kuvaan.

Mitä on markkinointianalytiikka?

Markkinoinnin prosesseja voidaan optimoida älykkäiden analyysien avulla. Asiakastiedot toimivat tässä asiassa perustana käyttäytymisen ennustamiselle ja johtavat siten kustannussäästöihin ja kohdennetusta mainonnasta johtuvan tuhlauksen välttämiseen. Räätälöity asiakaslähestymistapa sekä tehokkaat ja tulokselliset markkinointitoimenpiteet muuttuvat mahdollisiksi käytettävissä olevien tietojen analysoinnin ja kohderyhmien tarkan tunnistamisen avulla. Lisäksi myyntiä voidaan lisätä, koska markkinointitoimenpiteet voidaan mukauttaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin, kun asiakkaita ymmärretään paremmin. Näin voidaan myös parantaa asiakastyytyväisyyttä.

>>Business Intelligence auttaa puhuttelemaan oikeaa henkilöä oikeaan aikaan sopivalla markkinointikeinolla.<<

CRM-yleiskatsaus myPARM BIactissa

Mitä asiakastietoja kerätään?

Jokainen yhteydenpito yritykseesi, kanavasta riippumatta, tuottaa asiakastietoja. Nämä tiedot voivat vaihdella suuresti: Uutiskirjettä varten annettu sähköpostiosoite, aika, jonka joku viettää tuotesivulla tai jopa valitus. Voit kerätä nämä tiedot yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Joitakin esimerkkejä ovat mm:

 • Asiakkaiden yleistiedot tai yhteystiedot: Henkilön tai yrityksen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
 • Ostokäyttäytyminen: Ostokertakohtainen kulutus, tuotteiden määrä ja tyyppi, maksutavat, tilausten tiheys.
 • Budjetti
 • Myynti ja myyntipotentiaali
 • Verkkoseurannasta tai tuotteiden käytöstä saatavat tiedot, esim. millä tuotesivuilla käytiin ja kuinka paljon aikaa asiakas käytti niillä, verkkokaupan ostoskoriin laitetut tuotteet ja johtivatko ne ostokseen vai eivät, konversioaste, asiakkaan kulkema reitti, mainosten klikkaukset, tapahtumiin osallistuminen, kuinka usein joku palasi verkkosivustolle jne.
 • Uutiskirjeen tilaukset, avaamisprosentti, uutiskirjeartikkelien klikkaukset, uutiskirjeen tilausten peruuttaminen.
 • Valitukset

Mitä mahdollisuuksia markkinointianalytiikka tarjoaa?

 • Nopeat ja yksinkertaiset raportit: Business Intelligence -työkalujen standardoidut raportit antavat ajantasaiset raportit kaikista markkinointitoimista milloin tahansa. Säästät aikaa raporttien laatimisessa ja voit samalla helposti tarkistaa markkinointitoimenpiteidesi tehokkuuden. Jos tällöin havaitset esimerkiksi, että jokin kampanja ei toimi tarkoitetulla tavalla, voit puuttua asiaan nopeasti.
 • Optimoi asiakaskokemus: Markkinointianalytiikan avulla opit tuntemaan asiakkaasi, heidän tarpeensa ja toiveensa paremmin. Asiakaspolun eli asiakkaiden käyttäytymisen eri kanavien kautta saadun ymmärryksen avulla voit tunnistaa, mitä tarpeita asiakkaalla on, ja tarjota heille näin yksilöllisiä tarjouksia. Näin voit houkutella uusia asiakkaita sekä kannustaa nykyisiä asiakkaita ostamaan uudelleen ja ehkäistä heitä lähtemästä. Lisäksi voit parantaa asiakaskokemusta tunnistamalla, minkä kynnysten kohdalla asiakkaat usein keskeyttävät ja miksi tai mitä tietoa he tarvitsevat missäkin vaiheessa. Tällaiset mallit voivat koskea myös esimerkiksi tyypillistä käyttäytymistä ennen peruutusta tai tilausta. Jos tunnistat nämä kuviot, voit tehdä niiden perusteella toimenpiteitä, joilla saavutetaan haluttu käyttäytyminen asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi data-analyysit voivat auttaa sinua tunnistamaan ja analysoimaan trendejä, kuten esimerkiksi sitä, että tiettyä tuotetta ostetaan vain kesäkuukausina. Kun olet ymmärtänyt, miksi tällaisia trendejä esiintyy, voit mukauttaa markkinointitoimenpiteet niihin. Markkinointitiedustelu voi tukea sinua myös tuotteiden myynnin ennustamisessa.
  Lisäksi voit jakaa asiakkaasi segmentteihin väestöllisten, maantieteellisten ja psykografisten näkökohtien mukaan tai jopa käyttäytymiseen perustuen. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden suunnitella yksilöllisiä markkinointitoimenpiteitä nimenomaan näitä segmenttejä varten.
 • Asiakkaiden säilyttäminen: Markkinointianalytiikan avulla voit nähdä, mitkä toimenpiteet pitävät asiakkaan erityisen pitkään tai miten asiakasryhmä reagoi tiettyihin kampanjoihin. Lisäksi asiakasarvoennusteiden avulla pystytään erottamaan hyvin tuottavat asiakkaat heikommin tuottavista asiakkaista. Tämä auttaa esimerkiksi päätettäessä, kannattaako asiakassuhteeseen panostaminen vai ei.
 • Hintojen lasku: Seurantatietojen avulla, esimerkiksi verkkosivustoilta, uutiskirjeistä ja sosiaalisesta mediasta, voit oppia ymmärtämään, miten ja milloin asiakkaaseen kannattaa ottaa yhteyttä. Sen avulla voit myös tehdä henkilökohtaisia tarjouksia asiakkaan tarpeiden perusteella. Näin voit kohdentaa markkinointibudjettisi optimaalisesti eri kanaviin ja välttää haaskausta.
 • Hinnoittelu: Manufacturing Intelligence auttaa ymmärtämään, miltä hinnoittelustrategiasi pitäisi näyttää tuotannon näkökulmasta. Tämä on kuitenkin vain yksi puoli asiasta. Markkinointianalytiikan avulla voit ymmärtää, miltä optimaalinen hinta asiakkaillesi näyttää, esimerkiksi analysoimalla samankaltaisia tuotteita ja määrittämällä tuotteen arvon asiakkaalle. Voit sitten mukauttaa hinnoittelustrategiaasi.
 • Jatkuva markkinoinnin optimointi: Saat selkeät analyysit tärkeistä tekijöistä, kuten hakukoneoptimoinnista, geomarkkinoinnista tai kampanjan onnistumisesta. Näin näet milloin tahansa, kuinka tehokas jokin markkinointitoimenpide on, ja voit reagoida tuloksiin joustavasti sekä tietopohjaisesti.
 • Prosessin optimointi: Sisäiset markkinointiprosessit voidaan myös analysoida Business Intelligence -ohjelmalla, jolloin optimointipotentiaali voidaan tunnistaa.

Yhteenveto

Business Intelligence -palvelun käyttäminen markkinoinnissa voi tuoda monia etuja, varsinkin jos markkinoinnissa kerätään yleensä jo paljon tietoa. Optimaalisten raporttien ja joustavien analyysien avulla voit nopeasti ja helposti arvioida markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta ja reagoida asiakkaiden tarpeisiin. Markkinointitiedon avulla voit myös suunnitella tulevia toimenpiteitä, toteuttaa niitä kohdennetusti ja määrittää niille optimaalisen budjetin.
Business Intelligence -ohjelmistot, jotka kokoavat yhteen tietoja useista eri lähteistä ja antavat ne analysoitavaksi, auttavat sinua kampanjoiden välisissä analyyseissä. Näin voit hallita markkinointitoimiasi, saada ajantasaisen ja yksinkertaisen yleiskatsauksen kaikista olennaisista luvuista yhdellä napin painalluksella ja tehdä niistä arvokkaita johtopäätöksiä.

Lue lisää Business Intelligence Software -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluaisitko tutustua myPARM BIactiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.