Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Manufacturing Intelligence (Valmistuksen älykkyys)

Valmistusyrityksestä Teollisuus 4.0:aan

Manufacturing Intelligence (Valmistuksen älykkyys)

Tuotteiden lyhyemmät elinkaaret, monimutkaisemmat tuoteet, globaalit kilpailutilanteet ja räätälöityjen tuotteiden lisääntynyt kysyntä – tuotannosta on tullut erittäin monimutkainen liiketoiminta-alue ja haaste kasvaa vuosi vuodelta. Myös tällä alalla yritysten on jatkuvasti sopeuduttava muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja pystyttävä reagoimaan joustavasti. Tämä tarkoittaa, että heidän on investoitava uusiin kykyihin, hankittava uutta teknologiaa ja otettava käyttöön uusia liiketoimintamalleja. Lyhyesti: niistä on tultava Teollisuus 4.0 -yrityksiä. Yksi tapa tehdä tämä on käyttää keräämääsi tuotantodataa, analysoida sitä ja toteuttaa niistä saatuja oivalluksia. Tämä ei kuitenkaan ole helppo tehtävä, varsinkaan jos dataa ja tietoja kerätään ja analysoidaan Excel-taulukoissa.

Näin siis digitaalinen muutos vaikuttaa myös tuotantoon, ja se on avain tuotantoprosessien, tuotteiden laadun ja resurssien käytön optimointiin. Siksi dataohjattu tuotanto on ajankohtaista.

Mitä on manufacturing intelligence?

Tuotantoyritysten päätavoitteena on pitää tuotantokustannukset mahdollisimman alhaisina ja samalla varmistaa tuotteiden paras mahdollinen laatu ja mahdollisimman lyhyt tuotantosykli. Tuotantokoneiden toiminta, toimitusketju ja logistiikka tulee koordinoida optimaalisesti, jotta halutut tulokset saavutetaan. Hierfür müssen Tämän saavuttamiseksi päätösten tulee perustua tuotantotietoihin.auf Produktionsdaten gestützt werden. Bisnesäly (Business Intelligence, BI) ja data-analyysi ovat välttämättömiä työkaluja tuotantotietojen tehokkaaseen arvioimiseen ja optimointimahdollisuuksien tunnistamiseen. Termit valmistuksen älykkyys (Manufacturing Intelligence) tai tuotantoanalytiikka (Production Analytics) ovat synonyymejä bisnesälyn soveltamiselle tuotannossa.

>>Manufacturing Intelligence kuvaa tuotantodatan keräämistä, yhdistämistä ja analysointia tuotantoprosessien optimoimiseksi.<<

Miten valmistuksen älykkyyttä sovelletaan?

Valmistus on yksi niistä alueista, joilla tuotetaan ja kerätään eniten tietoa. Näiden tietojen analysointi voi auttaa tuotantosi kaikissa vaiheissa – raaka-aineiden hankinnasta valmiiden tuotteiden toimitukseen.

 

 • Toiminnan tehokkuuden parantaminen: Tuotantotietojesi avulla näet, mitkä prosessit toimivat jo optimaalisesti, missä on seisokkeja tai missä kapasiteetit ovat vajaakäytössä ja missä prosesseissa näin ollen siis tarvitaan muutoksia. Bisnesäly -ohjelmisto ei ainoastaan luo sinulle tarpeellisia raportteja, vaan myös linkittää tiedot eri alueilta toisiinsa, jotta voit tunnistaa prosessien riippuvuudet, heikkoudet ja pullonkaulat.
 • Tuottavuuden lisääminen: Koneen, työntekijän, tiimin tai koko osaston nykyinen tuottavuus voi auttaa sinua löytämään parannuspotentiaalia tuotteen laadusta tinkimättä. Vastaavalla BI-ratkaisulla voit seurata yksilön suorituskykyä, tunnistaa heikkoja kohtia, tehdä muutoksia ja tarkastaa niiden onnistunutta toteutusta.
 • Laadunhallinta: Valmistusyrityksissä laadunvarmistus ja testaus ovat äärimmäisen tärkeitä kilpailukyvyn kannalta. Jos jo seuraat laatua koko tuotantosyklin ajan ja tallennat dataa viallisista tuotteista, voit käyttää valmistuksen älykkyyttä (Manufacturing Intelligence) analysoimaan nämä tiedot ja liittämään ne valmistustietoihin. Näin voit tunnistaa heikkoudet tuotannon aikana ja parantaa tai varmistaa tuotteiden laadun.
 • Toimitusketjun hallinta: Toimitusketjun viivästykset johtavat tuotannon keskeytyksiin tai lykkäyksiin ja siten tappioihin, koska valmiit tuotteet toimitetaan myöhässä tai tuotanto saattaa jopa pysähtyä. Valmistusälyn avulla saat toimitusketjusi datan kiteytettynä, jotta voit valita luotettavat tavarantoimittajat ja kumppanit tai neuvotella hintoja tietojen perusteella. Lisäksi voit näiden tietojen avulla suunnitella tuotantosi tarkasti niin, että raaka-ainetta on aina saatavilla riittävästi ja että tuotteet ovat valmiita valmistettaviksi juuri silloin, kun niille on kysyntää.
 • Optimoi materiaalin käyttö: Liian suuret tai liian pienet materiaalivarastot ovat suuri ongelma valmistaville yrityksille. Molempien välttämiseksi bisnesälyä voidaan käyttää optimaalisen varastotason määrittämiseen. Lisäksi voit seurata varastojasi reaaliajassa ja siten puuttua milloin tahansa esimerkiksi laatuongelmiin.
 • Optimoi arvoketju: Raportit käytetyistä resursseista, raaka-ainekustannuksista tai tuotantokustannuksista tukevat tuotannon lisäarvon parantamisessa ja oikeiden päätösten tekemisessä – olipa kyse sitten tehtävistä investoinneista, toimittajan vaihdosta tai tuotantovaiheiden muutoksesta. Näin voit kasvattaa yrityksesi sijoitetun pääoman tuottoprosenttia.
 • Noudata määräyksiä: Valmistusyritysten on myös noudatettava erilaisia lainsäädäntöjä, kuten erilaisia turvallisuusstandardeja, jotka on suunniteltu työntekijöiden suojelemiseksi. Bisnesälyä voidaan käyttää prosessien ohjaamiseen vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseksi ja prosessien turvallisuuden parantamiseksi.
 • Päätökset päivittäisessä liiketoiminnassa: Business Intelligence Berichte können auch im Tagesgeschäft aktiv genutzt werden, um einen schnellen Überblick über die Fertigung zu erhalten. Bisnesäly -raportteja voidaan käyttää aktiivisesti myös jokapäiväisessä liiketoiminnassa nopean yleiskuvan saamiseksi tuotannosta. Data on helposti saatavilla ja ymmärrettävää.Siten ne voivat auttaa tekemään päivittäisiä päätöksiä.

Valmistuksen älykkyys ei ainoastaan tue suoraan tuotantoa, vaan antaa myös tärkeitä oivalluksia yrityksesi johtamiselle:

 • Uusien tuotteiden kehittäminen: Asiakkailta tai markkinoilta saatu data antaa sinulle tietoa siitä, miten olemassa olevia tuotteita voidaan parantaa ja mitkä uudet tuotteet ovat kysyttyjä. Tuotannosta saatua dataa voidaan käyttää myös jatkokehitykseen ja uusien tuotteiden kehitykseen, jolloin uusien tuotteiden sarjatuotanto voidaan optimoida etukäteen.
 • Tee pitkän aikavälin päätöksiä: Tuotannostasi kerättyä dataa voidaan käyttää pitkän aikavälin päätöksiin, jotka ovat linjassa yrityksesi tavoitteiden kanssa, jolloin voit hyödyntää mahdollisuuksiasi parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Etukäteissuunnittelu: Jos haluat määrittää, mitkä tuotteet tulee valmistaa milloin, mutta myös esimerkiksi milloin koneen huolto tulisi suorittaa, valmistuksen älykkyys auttaa sinua määrittämään optimaalisen ajan. Näin voit suunnitella asioita etukäteen ja välttää koneiden seisokit tai viat.
 • Ennusta kysyntää: Bisnesäly voi auttaa sinua ennustamaan tuotteen kysynnän, jotta voit mukauttaa tuotantoasi, raaka-ainetilauksia tai jopa budjettiasi ennusteen mukaisiksi.
 • Hinnan optimointi: Esimerkiksi tuotantokustannuksia sisältävien analyysien avulla voit määrittää tarkasti, kuinka paljon valmiin tuotteen tulisi maksaa. Näin voit mukauttaa hinnoittelua yrityksesi olosuhteisiin sopivaksi.
 • Hälytykset: Automaattinen hälytys erilaisten tavoite- tai raja-arvojen ylittyessä tai alittuessa voi auttaa tuotannon hallinnassa, esimerkiksi jos määritetty vikaprosentti ylittyy tai jos materiaalivaraston tasoa ei saavuteta.

Toteutus ja vaikeudet

Teollisuusyritykset keräävät suuria tietomääriä, mutta eivät useinkaan korreloi sitä muihin tietoihin tai analysoi sitä, koska tämä voi olla aikaa vievää. Lisäksi ei ole harvinaista, että tietoja kerätään manuaalisesti Excel-taulukoihin. Tämän strukturoimattoman datan takia selkeitä väitteitä ei voida antaa, syy-seuraus-suhteita ei voida tunnistaa eikä datassa olevaa suurta potentiaalia hyödynnetä. Koska useimmissa yrityksissä on kuitenkin jo käytössä ERP-järjestelmä, johon suuri osa tarvittavasta tuotantotiedosta kerätään, on helppo ottaa käyttöön näitä tietoja hyödyntävä ja arvioiva bisnesäly -järjestelmä. Lisäksi tietoja muista lähteistä, kuten Excel-taulukoista, voidaan integroida ja asettaa saataville. Tällä tavoin tärkeitä avainlukuja, kuten koneiden ja henkilökunnan suorituskykyä, käyttöaikoja ja seisokkeja, tuotannon tehoa, pullonkauloja, hylkäysprosentteja, aikataulujen noudattamista ja paljon muuta voidaan analysoida reaaliajassa.

Yhteenveto

Valmistuksen älykkyys (Manufacturing Intelligence) auttaa sinua optimoimaan resurssien käytön, alentamaan kustannuksia, parantamaan tuotteiden laatua, lyhentämään tuotesykliä ja tekemään oikeita päätöksiä pitkällä aikavälillä. Tämän saavuttamiseksi nykyaikaiset yritykset tarvitsevat bisnesäly-ohjelmiston, joka kerää kaiken tiedon, korreloi ne keskenään ja tarjoaa selkeitä, yksinkertaisia analyyseja. Muokattavat kojelaudat antavat sinulle yhdellä silmäyksellä täsmälleen tarvitsemasi tiedot tietyille alueelle tai kysymyksellesi. Tämä auttaa sinua tekemään oikeita päätöksiä kaikkina aikoina. Lisäksi varhaisvaroitusjärjestelmät auttavat sinua puuttumaan ajoissa, jos ongelmia ilmaantuu.

 

 

Lue lisää Business Intelligence Software -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluaisitko tutustua myPARM BIactiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.