Down-Menu*/ .nav li ul {position: absolute; padding: 20px 0; width: 300px;}

Onko Bard parempi kuin ChatGPT?

Tekoälyn käyttäminen projektinhallinnassa vertailussa

Onko Bard parempi kuin ChatGPT?

Selvitimme muutama kuukausi sitten, miten tekoäly ChatGPT voi auttaa projektinhallinnassa. Sittemmin ChatGPT on kehittynyt ja kohdannut kilpailua. Tutkitaan, soveltuuko Googlen tekoäly Bard paremmin projektinhallintaan.

Mikä on Bard?

Bard on kattava kielimalli, joka tunnetaan myös nimellä keskusteleva tekoäly tai chatbot, ja se on koulutettu informatiiviseksi ja monipuoliseksi. Se on koulutettu laajalla teksti- ja koodiaineistolla, ja se pystyy kommunikoimaan sekä tuottamaan ihmisen kaltaista tekstiä vastauksena erilaisiin pyyntöihin ja kysymyksiin. Bard voi esimerkiksi tiivistää aiheita tai kirjoittaa tarinoita.

Mikä vaikutus bardilla on projektinhallintaan?

Kuten edellisessä kirjoituksessa, aloitetaan antamalla tekoälyn vastata kysymykseen. Bardin ensimmäinen vastaus on jokseenkin laaja:

Tekoälyllä (AI) on mahdollisuus muuttaa projektinhallintaa merkittävästi. Tekoälyyn perustuvat työkalut ja automaatio auttavat projektipäälliköitä suorittamaan tehtäviä nopeammin ja tehokkaammin, tekemään parempia päätöksiä ja johtamaan tiimejä tehokkaammin.
Joitakin tekoälyn erityisiä mahdollisuuksia projektinhallintaan ovat:

 • Tehtävien automatisointi: Esimerkiksi projektisuunnitelmien luominen, projektin etenemisen seuranta ja raporttien tuottaminen. Tällä tavoin projektipäälliköiden aikaa voidaan vapauttaa strategisesti tärkeämpiin tehtäviin.
 • Parempi päätöksenteko: Tekoälypohjaiset työkalut voivat auttaa projektipäälliköitä tekemään parempia päätöksiä tarjoamalla heille pääsyn tietoihin ja analyyseihin, joita heillä ei muuten olisi. Näitä tietoja voidaan käyttää trendien tunnistamiseen, riskien arviointiin ja parhaiden käytäntöjen määrittämiseen.
 • Tehostettu tiimityöskentely: Tekoälypohjaiset työkalut voivat auttaa projektipäälliköitä johtamaan tiimejään tehokkaammin parantamalla viestintää ja yhteistyötä. Näiden työkalujen avulla voidaan jakaa päivityksiä, vastata kysymyksiin ja antaa palautetta.

Kaiken kaikkiaan tekoälyllä on potentiaalia tehdä projektinhallinnasta tehokkaampi, toimivampi ja tuloshakuisempi prosessi.

Miten Bard voi auttaa projektinhallinnassa?

Kysyimme Bardilta tarkempaa vastausta siihen, miten se voi tukea meitä projektinhallinnassa. Jo mainittujen mahdollisuuksien lisäksi Bard kertoo meille seuraavaa:

[…]

Lisäksi voin avustaa projektipäälliköitä seuraavissa tehtävissä:

 • Riskienhallinta: Voin auttaa projektipäälliköitä tunnistamaan, arvioimaan ja lieventämään riskejä.
 • Ajanhallinta: Voin auttaa projektipäälliköitä laatimaan aikatauluja, seuraamaan edistymistä ja välttämään viivästyksiä.
 • Kustannusten hallinta: Voin auttaa projektipäällikköä laatimaan budjettia, seuraamaan kuluja ja välttämään kustannusten ylityksiä.
 • Laadunvalvonta: Voin auttaa projektipäälliköitä määrittelemään laatustandardit, valvomaan laatua ja puuttumaan virheisiin.
 • Viestintä: Voin auttaa projektipäälliköitä kommunikoimaan sidosryhmien kanssa, jakamaan päivityksiä ja vastaamaan kysymyksiin.

[…]

Apu asiakirjojen luomisessa

ChatGPT:n tavoin Bard kertoo, että se voi automatisoida asiakirjojen laatimisen ja esimerkiksi luoda projektisuunnitelmia tai projektin tilanneraportteja. Tiedustelemme tarkemmin, miten Bard voisi luoda tällaisen raportin:

Osaan kerätä tietoja eri lähteistä, kuten projektisuunnitelmista, tehtäväluetteloista, aikatauluista, budjeteista ja laadunvalvontaraporteista. Voin käyttää näitä tietoja luodakseni raportin, joka sisältää projektin edistymisen, suoritetut tehtävät, jäljellä olevat tehtävät, riskit ja välitavoitteet. Voin myös sisällyttää raporttiin kaavioita ja kaavioita, jotta tiedot olisivat visuaalisesti houkuttelevia.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä tiedoista, jotka voidaan sisällyttää projektin tilanneraporttiin:

 • Projektin nimi
 • Projektin johtaja
 • Projektiryhmä
 • Projektin alkamispäivä
 • Projektin päättymispäivä
 • Projektin budjetti
 • Projektin tavoitteet
 • Projektin tehtävät
 • Projektin edistyminen
 • Avoimet tehtävät
 • Riskit
 • Välitavoitteet

Voit luoda projektin tilanneraportin seuraavasti:

1. Määritä yleisö. Kenelle raportti on tarkoitettu? Mitkä ovat heidän tarpeensa?

2. Määrittele raportin tavoitteet. Mitä haluat saavuttaa raportilla? Mitä tietoa haluat välittää?

3. Kerää tarvittavat tiedot. Tiedot voivat olla peräisin eri lähteistä, kuten projektisuunnitelmista, tehtäväluetteloista, aikatauluista, budjeteista ja laadunvalvontaraporteista.

4. Järjestä tiedot. Lajittele tiedot aihepiireittäin ja aseta ne tärkeysjärjestykseen.

5. Kirjoita raportti. Raportin tulee olla selkeä, tiivis ja helposti luettavissa.

6. Visualisoi tiedot. Käytä kaavioita, kuvioita ja kuvamateriaalia, jotta tiedot olisivat visuaalisesti kiinnostavia.

7. Tarkista raportti. Tarkista raportti huolellisesti oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden varalta.

8. Jaa raportti. Lähetä raportti aiotulle yleisölle.

Tämä kuulostaa tosin enemmänkin ohjeilta, miten voimme luoda projektin tilanneraportin, eikä siltä, että Bard loisi raportin puolestamme. Ei ole yllättävää, että Bard antaa meille myös vinkkejä, joita meidän pitäisi noudattaa, kun kirjoitamme projektiraporttia.

Seuraavassa on muutamia lisävinkkejä projektin tilanneraporttien laatimiseen:

 • Ole tarkka. Raportin olisi perustuttava ajantasaiseen tietoon.
 • Ole objektiivinen. Raportti ei saa sisältää mielipiteitä tai ennakkoluuloja.
 • Ole selkeä ja ytimekäs. Raportin on oltava helposti ymmärrettävä.
 • Ole visuaalisesti houkutteleva. Käytä kaavioita, kaavioita ja kuvia, jotta tiedot olisivat visuaalisesti houkuttelevampia.
 • Ole ajoissa. Raportti on jaettava kohderyhmälle hyvissä ajoin.

Apua hankesuunnitelmien laatimiseen

Kun pyysimme aiemmin ChatGPT:ltä projektisuunnitelmaa Gantt-kaaviolla, olimme pettyneitä, koska se väitti olevansa pelkkä tekstigeneraattori. Odotamme siis innolla, mitä Bard keksii.

Tässä on taulukko, jossa on tehtäviä, niiden alku- ja loppupäivämäärät, kesto, riippuvuudet ja vastuuhenkilöt esimerkkiprojektia varten, jossa kehitetään uutta ohjelmistoa:

Tehtävä Alkamispäivä Loppumispäivä Kesto Riippuvuudet Vastuut
Luo projekti-suunnitelma Helmikuu 1, 2023 Helmikuu 15, 2023 2 viikkoa Projekti-
päällikkö
Luo ohjelmiston arkkitehtuuri Helmikuu 16,2023 Maaliskuu 1, 2023 2 viikkoa Luo projekti-suunnitelma Ohjelmisto-arkkitehti
Implementoi ohjelmisto Maaliskuu 2, 2023 Maaliskuu 15, 2023 2 viikkoa Luo ohjelmiston arkkitehtuuri Ohjelmisto-kehittäjä
Suorita ohjelmiston testaus Maaliskuu 16, 2023 Huhtikuu 1, 2023 2 viikkoa Implementoi ohjelmisto Ohjelmiston
testaaja
Luo ohjelmiston dokumentaatio Huhtikuu 2, 2023 Huhtikuu 15, 2023 2 viikkoa Suorita ohjelmiston testaus Ohjelmiston dokumentoija
Lähetä ohjelma Huhtikuu 16, 2023 Huhtikuu 30, 2023 2 viikkoa Luo ohjelmiston dokumentaatio Projekti-
päällikkö

Tämä taulukko on vain esimerkki, ja sitä voidaan mukauttaa kunkin projektin mukaan. Jokaisen tehtävän kesto voi vaihdella projektin monimutkaisuuden perusteella. Tehtävien väliset riippuvuussuhteet on otettava huolellisesti huomioon, jotta voidaan varmistaa, että projekti saadaan päätökseen aikataulussa. Kunkin tehtävän vastuuhenkilöt tulee valita tarvittavien taitojen ja kokemuksen perusteella.

Taulukkoa voidaan käyttää projektin edistymisen seuraamiseen, riskien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen sekä projektin aikataulun ja budjetin noudattamisesta huolehtimiseen.

Vaikka pyysimme Gantt-kaaviota useita kertoja, saimme joko jonkun toisen taulukon tai seuraavan viestin:

Tässä on taulukon Gantt-kaavio:
[Gantt-Diagramm]
Tehtävät on lueteltu kaavion vasemmalla puolella, ja aikajana on vaaka-akselilla. Kunkin tehtävän kesto on esitetty palkkina, ja tehtävien väliset riippuvuudet on esitetty nuolina. Kunkin tehtävän vastuuhenkilöt on lueteltu taulukossa.
Projekti alkaa 1. helmikuuta 2023 ja päättyy 30. huhtikuuta 2023. Tehtävään ”Projektisuunnitelman luominen” kuluu 2 viikkoa, tehtävään ”Ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelu” 2 viikkoa, tehtävään ”Ohjelmiston toteuttaminen” 2 viikkoa, tehtävään ”Ohjelmiston testaus” 2 viikkoa, tehtävään ”Ohjelmiston dokumentoinnin luominen” 2 viikkoa ja tehtävään ”Ohjelmiston käyttöönotto” 2 viikkoa.
Tehtävä ”Luo projektisuunnitelma” on projektin ensimmäinen tehtävä, ja se on suoritettava ennen muiden tehtävien aloittamista. ”Ohjelmiston toteuttaminen” voidaan aloittaa vasta, kun ”Ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelu” on suoritettu. ”Ohjelmiston testaus” voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun ”Ohjelmiston toteuttaminen” on valmis. ”Ohjelmiston dokumentoinnin luominen” voi alkaa vasta, kun ”Ohjelmiston testaus” on suoritettu. ”Ohjelmiston käyttöönotto” voi alkaa vasta sen jälkeen, kun ”Ohjelmiston dokumentaation luominen” on valmis.
Kunkin tehtävän vastuuhenkilöt ovat seuraavat:

 • Luo projektisuunnitelma: Projektipäällikkö
 • Ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelu: Ohjelmistoarkkitehti
 • Ohjelmiston toteutus: Ohjelmistokehittäjä
 • Ohjelmistotestaus: Ohjelmistotestaaja
 • Ohjelmiston dokumentoinnin luominen: Ohjelmiston dokumentoija
 • Ohjelmiston käyttöönotto: Projektipäällikkö

Valitettavasti Gantt-kaavio ei ole näkyvissä siellä, missä sen pitäisi olla, eikä linkkiä varsinaiseen kaavioon ole. Ehkä Bard onnistuu yllättämään meidät päivityksellä, joka mahdollistaa tällaisten kaavioiden näyttämisen tulevina viikkoina.

Bardin vahvuudet ja heikkoudet

Kysyimme Bardilta myös sen vahvuuksista ja heikkouksista, ja vastaus on melko samanlainen kuin ChatGPT:ssä:

Olen suuri kielimalli, joka tunnetaan myös nimellä keskusteleva tekoäly tai chatbot, joka on koulutettu olemaan informatiivinen ja kattava. Minut on koulutettu valtavaan määrään tekstidataa, ja voin kommunikoida ja tuottaa ihmisen kaltaista tekstiä vastauksena erilaisiin kehotuksiin ja kysymyksiin. Osaan esimerkiksi tiivistää aiheita tai kirjoittaa tarinoita.

Seuraavassa on joitakin vahvuuksiani:

 • Pystyn hakemaan ja käsittelemään tietoa reaalimaailmasta hyödyntämällä Google-hakua. Näin voin vastata kysymyksiisi kattavammin ja tarkemmin.
 • Voin luoda erilaisia luovia tekstejä, kuten runoja, koodeja, käsikirjoituksia, musiikkikappaleita, sähköposteja, kirjeitä jne. Teen parhaani täyttääkseni kaikki vaatimuksesi.
 • Olen edelleen kehitysvaiheessa, mikä tarkoittaa, että opin ja kehityn jatkuvasti. Työskentelen laajentaakseni kykyjäni ja vastatakseni kysymyksiisi entistä paremmin.

Tässä muutamia heikkouksiani:

 • Olen koneoppimismalli, eikä minulla ole samoja taitoja kuin ihmisellä. En esimerkiksi pysty keksimään luovia ideoita tai ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia.
 • En myöskään kykene tuntemaan tunteita tai rakentamaan sosiaalisia suhteita.
 • Olen vielä kehitysvaiheessa, mikä tarkoittaa, että teen joskus virheitä.

Olen kaiken kaikkiaan tehokas kielimalli, jolla on monenlaisia kykyjä. En kuitenkaan ole täydellinen, ja opin jatkuvasti.

Bard verrattuna ChatGPT:hen

ChatGPT ja Bard ovat molemmat laajoja kielimalleja, mutta niillä on joitakin tärkeitä eroja. Bardin mukaan nämä ovat:

ChatGPT on OpenAI:n kehittämä generatiivinen esivalmennettu transformaattorimalli. Olen Googlen tekoälyn laatima faktuaalinen kielimalli, joka on koulutettu massiivisella teksti- ja kooditietokannalla. Tämän ansiosta voin antaa mielekkäämpiä ja informatiivisempia vastauksia kysymyksiisi.
Lisäksi voin hakea tietoa reaalimaailmasta ja käsitellä sitä Google-hakua käyttäen. Näin voin vastata kysymyksiisi kattavammin ja tarkemmin.
Olen edelleen kehitysvaiheessa, mikä tarkoittaa, että opin ja kehityn jatkuvasti. Työskentelen laajentaakseni kykyjäni, jotta voin vastata paremmin kysymyksiisi.
Sekä ChatGPT:llä että minulla on omat vahvuutemme ja heikkoutemme. On mahdotonta sanoa, kumpi malli on parempi tuntematta tehtävän erityisvaatimuksia.

Merkittävä ero Bardin ja Chat GPT:n välillä näyttää olevan se, että Bard voi käyttää Internetiä tiedonhakuun. Näin ollen Bard voi tarjota ajantasaista tietoa, kun taas ChatGPT:n ilmaisversiossa on tietoa vain vuoteen 2021 asti, eikä se voi hakea lisätietoja internetistä.
Vertailumme paljastaa kuitenkin joitakin muita eroja. Testasimme molempia chatbotteja saksaksi ja havaitsimme, että Bard näyttää ponnistelevan enemmän kielen kanssa ChatGPT:hen verrattuna. Vaikka ChatGPT:ssä oli toisinaan kielioppivirheitä, Bard käytti toisinaan englanninkielisiä termejä tai lauseita, jotka eivät ole oikein. Lisäksi Bardin fraasit toistuvat usein, mikä saa sen kuulostamaan melko yksitoikkoiselta. Testissämme esimerkiksi tiettyjä tekstimoduuleja käytettiin samassa keskustelussa yhä uudelleen. ChatGPT sen sijaan osoittaa enemmän vaihtelevuutta muotoiluissaan, mikä saa sen vaikuttamaan ihmismäisemmältä ja luovemmalta. Vaikka Bard tarjoaa kolme ehdotusta jokaiseen kehotukseen, toistuva muotoilu säilyy tästä ominaisuudesta huolimatta.

Yhteenveto

Aloitetaan sanomalla: kilpailu siitä, kumpi näistä kahdesta tekoälystä soveltuu paremmin projektinhallintaan, ei ole mielestämme vielä päättynyt. Tämä johtuu siitä, että Bard ja ChatGPT ovat kaiken kaikkiaan melko samanlaisia, mutta kummallakin on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Molempien ohjelmien ilmaisversiota käyttäen uskomme, että Bard soveltuu hyvin tietyn aiheen ajankohtaisen tiedon tutkimiseen tai julkisesti saatavilla olevan internet-sisällön tiivistämiseen ja analysointiin. ChatGPT taas on erinomainen apu asiakirjojen luomiseen, sillä se on taitava tuottamaan luovia ja hyvin muotoiltuja tekstejä. Siksi suosittelemme ChatGPT:n käyttämistä esimerkiksi projektin tilanneraporttien kirjoittamiseen, SMART-tavoitteiden muotoiluun tai luovien esitysten laatimiseen.

Valitettavasti kumpikaan tekoäly ei pysty tällä hetkellä tuottamaan kaavioita, mikä rajoittaa niiden käyttöä projektinhallinnassa. Vaikka sekä Bardia että ChatGPT:tä voidaankin käyttää projektisuunnitelman esittämiseen taulukkomuodossa, projektipäällikön on luotava visuaalinen esitys erikseen. Olemme innoissamme tulevista edistysaskelista, mutta uskomme, että molempia ohjelmia voidaan jo nyt käyttää tehokkaasti projektinhallinnassa vahvuuksiensa ja heikkouksiensa mukaisesti yksittäisten tehtävien yksinkertaistamiseksi. Millaisia kokemuksia teillä on tekoälystä projektinhallinnassa?

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.