Zaplanuj zasoby
by w pełni je wykorzystać

Zarządzanie zasobami

R

Planowanie i przydzielanie zasobów

R

Rozpoznawanie wąskich gardeł i konfliktów

R

Analiza w poszczególnych pulpitach nawigacyjnych

PLANOWANIE

Określenie wymagań dotyczących zasobów dla różnych projektów i przydzielenie do nich niezbędnych zasobów – niezależnie od tego, czy są to pracownicy, role, umiejętności czy całkowicie indywidualne zasoby.

R

Określenie wymagań dotyczących zasobów

R

Przypisywanie zasobów

R

Planowanie/autoryzacja nieobecności

np. urlop wypoczynkowy lub rodzicielski

Przegląd zasobów

WDROŻENIE + KONTROLA

Sprawdzaj wykorzystanie zasobów w dowolnym momencie i identyfikuj wąskie gardła i konflikty zasobów na wczesnym etapie, a także wolne moce – na poziomie projektu, ale także w indywidualnych pulpitach nawigacyjnych w zależności od roli, np:

Pracownicy

Plany operacyjne

PMO, kierownicy projektów, kierownicy programów i portfolio, liderzy zespołów

Wymagania dotyczące zasobów w projektach w porównaniu z dostępnymi możliwościami lub porównanie danych planowanych/rzeczywistych (wyciągnięte wnioski)

Kierownik działu

Organizacja pracy w dziale

R

Rozpoznawanie konfliktów zasobów

R

Rozpoznawanie wąskich gardeł

R

Przegląd możliwości

Struktura projektu wraz z wykresami zasobów

OCENA

Kompleksowe pulpity nawigacyjne i raporty umożliwiają precyzyjną analizę wykorzystania zasobów. Wyciągnięcie cennych wniosków dla przyszłych projektów poprzez porównanie planu z rzeczywistością.

R

Porównanie

Wymagań dotyczących zasobów a dostępnych możliwości

R

Porównanie planu z rzeczywistością

Wyciągnięte wnioski

R

Wykorzystanie

Zasobów lub jednostek organizacyjnych (działów)