Ketterät menetelmät

Ketterä projektinhallinta lyhyesti

Projektinhallinnan aakkoset: A niin kuin Agile Methods

Ketterät menetelmät ovat jo pitkään olleet vakiintuneita ohjelmistokehityksen alalla, mutta niitä vaaditaan yhä enemmän myös projektinhallinnassa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että projektinhallinnan haasteet muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi ja vaihtelevammiksi. Suunnitelmasta poikkeaminen on usein pikemminkin sääntö kuin poikkeus, ja tällöin vaaditaan nopeaa reagointia. Lisäksi monissa projekteissa lopputulosta koskevia vaatimuksia ei ole määritelty selkeästi heti alussa. Klassisen projektinhallinnan lähestymistavassa pienetkin muutokset vaatimuksiin voivat kuitenkin johtaa huomattavasti korkeampiin projektikustannuksiin ja projektin keston pidentymiseen. Tällaisissa tapauksissa ketterä projektinhallinta on optimaalinen ratkaisu, sillä siinä muutokset otetaan huomioon heti alusta alkaen.

Tärkeintä on panna täytäntöön se, mitä tarvitaan, eikä se, mitä on suunniteltu aiemmin.

Miten ketterä projektinhallinta toimii?

Ketterä johtaminen tarkoittaa sitä, että etenemme askel askeleelta sen sijaan, että kaikki projektin osat suunniteltaisiin tarkasti. Tässä prosessissa tiimin jäsenet organisoituvat suurimmaksi osaksi itsenäisesti ja määrittelevät omat tehtävänsä. Projektipäälliköt ohjaavat tätä iteratiivista prosessia sen sijaan, että he suunnittelisivat hankkeen yksityiskohtaisesti. Iteratiivinen tarkoittaa työskentelyä silmukoissa. Toisin sanoen ensin määritellään yksittäiset ”välitavoitteet”, jotka edustavat projektin tärkeimpiä vaatimuksia yksi toisensa jälkeen. Kun jokin näistä välietapeista on saavutettu, saavutetaan jokin tulos, jota voidaan tarkastella. Tästä tarkastelusta saatu palaute määrittää sitten jatkotoimet. Tällä tavoin vain todella tärkeät asiat toteutetaan ja asioita, jotka eivät ole vielä hyviä, parannetaan – ja tämä tapahtuu säännöllisin, usein hyvin lyhyin syklein.

Edut

 • Erittäin nopea
 • Minimoidaan tarvittavien resurssien määrä
 • Vahva joustavuus ja sopeutumiskyky sekä nopeat reaktioajat.
 • Ongelmien ja virheiden nopea tunnistaminen
 • Enemmän yhteistyötä ja palautetta

Huonot puolet

 • Vaikea toteuttaa perinteisissä yrityksissä, joissa on paljon hierarkiatasoja.
 • Kokoukset vievät paljon aikaa
 • Työntekijät keskittyvät vahvasti yksittäisiin tehtäviin koko projektin sijasta

Tunnetut työtavat

Erityisen tunnettuja ketteriä menetelmiä ovat:

 • SCRUM
 • Kanban
 • Lean
 • Design Thinking

Voidaanko ketterä ja klassinen toimintatapa yhdistää?

Yrityksen sisällä voi olla järkevää käyttää erilaisia projektinhallintamenetelmiä – esimerkiksi ketteriä menetelmiä kehitysosastolla ja klassista projektinhallintaa markkinoinnissa. Ketteriä menetelmiä voidaan käyttää myös klassisen projektinhallinnan sisällä, esimerkiksi tehtävien suunnitteluun. Tällaiset hybridimenetelmät saattavat olla hyödyllisiä silloin, kun halutaan klassisen projektinhallinnan suunnitteluvarmuutta ja samalla ketterien menetelmien joustavuutta.

Mitä Parm tarjoaa ketterille projekteille?

MyPARM-järjestelmän perusperiaatteena on se, että tehtävien, tietojen ja viestinnän virtaus on jatkuvaa ja pysyvää – tämä on keskeistä ketterissä hankkeissa. Lisäksi ketterän projektinhallinnan Kanban-taulut integroidaan klassisten projektisuunnittelumenetelmien, kuten vesiputousmallin, rinnalle.

Tiesitkö, että myös Parm AG:n ohjelmistokehityksessä käytetään ketteriä menetelmiä? Työskentelemme Scrumban-menetelmän mukaisesti. Tämä antaa meille hyvin nopeat päätösprosessit, nopeat kehityssyklit ja mahdollistaa sen, että voimme toteuttaa toiveesi nopeasti ja joustavasti.

Lisätietoja myPARM projektinhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.