Projektinhallinnan suuntaukset 2024

Projektinhallinnan suuntaukset 2024

Tervetuloa vuoteen 2024, joka tulee olemaan jännittävä vuosi täynnä innovaatioita ja haasteita projektinhallinnalle. Mielestämme alan dynamiikkaan vaikuttaa merkittävästi kuusi mullistavaa suuntausta, jotka avaavat lukuisia uusia mahdollisuuksia projektipäälliköille ja yrityksille. Kehittyvästä tekoälystä aina pehmeiden taitojen lisääntyvään korostamiseen ja hybridi-työmallien vakiintumiseen, projektinhallinnan maailmasta on tulossa monipuolisempi kuin koskaan ennen. Tarkastellaanpa tarkemmin suuntauksia, jotka määrittelevät projektinhallintaa vuonna 2024.

1. Tekoäly projektinhallinnassa

Tekoälyn kehitys on jo saanut aikaan merkittävän muutoksen projektinhallinnassa. Se, mitä vuoden 2023 alussa pidettiin tulevaisuuden visiona, on nyt osittain integroitu osaksi jokapäiväistä projektityöskentelyä, mikä edistää tehokkuutta, nopeutta ja säästää kustannuksia. Olipa kyse päätöksenteosta, resurssien jakamisesta, raportoinnista tai asiakirjojen hallinnasta, tekoälyn ja projektinhallinnan synergia tekee projekteista tehokkaampia, nopeampia ja edullisempia. Odotamme, että vuonna 2024 tekoäly integroidaan vielä saumattomammin päivittäisiin projektitoimintoihin ja sen mielekkääseen hyödyntämiseen löydetään keinoja.
Lupaavista näkymistä huolimatta uudella vuodella on kuitenkin vielä lukuisia haasteita voitettavana. Niistä tärkeimpiä ovat tietosuojaan liittyvät huolenaiheet, sillä lisääntynyt datan käyttö edellyttää tiukkoja turvatoimia kaikkien osapuolten yksityisyyden suojaamiseksi. Yritysten on varmistettava, että tekoälyjärjestelmät ovat sovellettavien tietosuojaohjeiden mukaisia, jotta asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus säilyy.

2. Hybridityöskentely uutena normina

Keskustelimme jo vuoden 2023 alussa uusien työmallien ja etätyön kehittymisestä ja totesimme, että projektinhallinnassa tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja. Vuonna 2024 näistä suuntauksista on tullut kiinteä osa työympäristöä. Erityisesti projektinhallinnassa tämä muutos edellyttää innovatiivisia viestintästrategioita ja digitaalisten työkalujen lisääntyvää käyttöä yhteistyöhön ja viestintään. Tämä näkyy projektinhallintaohjelmistoissa, kuten myPARMissa, jossa on integroituja viestintä- ja valvontatoimintoja, mikä optimoi sen käytön hybriditiimeissä. Vuonna 2024 odotamme yhä useampien yritysten ymmärtävän, että hybridityöskentely ei ainoastaan tarjoa työntekijöilleen lisää joustavuutta, vaan antaa heille myös mahdollisuuden hyödyntää tätä suuntausta ottamalla käyttöönsä globaalin lahjakkuusreservin.

3. Kyberuhat ja pilvi

Digitalisaatio on nykyään kiinteä osa projektinhallintaa, ja yhä useammat yritykset käyttävät projektinhallintaohjelmistojaan pilvipalveluna hyödyntääkseen sen lukuisia etuja. Vuonna 2024 tietosuojasta tulee kuitenkin vielä tärkeämpää. Kun yrityksen sisäiset tiedot siirtyvät yhä enemmän pilveen, on otettava käyttöön ratkaisuja näiden tietojen suojaamiseksi kyberuhilta. Siksi odotamme, että yritykset investoivat entistä enemmän kattaviin turvatoimiin, joilla varmistetaan esimerkiksi, että projektitietoja ei vaaranneta tai varasteta. Tehokas tietoturvajohtaminen on olennaista vuonna 2024, sillä suurten yritysten lisäksi myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat yhä enemmän alttiina tietoverkkorikollisuuden hyökkäyksille.

4. Pehmeät taidot ja terveys

Digitalisaatio korostaa samalla, että projektien onnistuminen ei riipu pelkästään kehittyneestä teknologiasta vaan myös sitä käyttävistä ihmisistä. Vuonna 2023 ennustimme, että pehmeät taidot, kuten viestintä, johtajuus, konfliktinratkaisu ja tunneäly, ovat tulevaisuudessa teknisiä taitoja tärkeämpiä. Lisäksi haluamme nyt lisätä, että myös mielenterveyden huomioiminen työpaikalla tulee yhä tärkeämmäksi. Tiukkojen määräaikojen ja suuren projektipaineen keskellä monet yritykset tiedostavat nyt, että työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa projektin tuloksiin ja näkymiin. Niinpä ne edistävät aktiivisesti hyvää työn ja yksityiselämän tasapainoa.

5. Tietoon perustuvat päätökset

Myös projektinhallinnassa eksponentiaalisesti kasvavan tietomäärän käsittely on haastavaa. Näiden tietojen hyödyntäminen projektien onnistumisen parantamiseksi on ratkaisevan tärkeää. Tietoon perustuva projektinhallinta mahdollistaa trendien, ongelmien tai mahdollisuuksien keräämisen, analysoinnin ja varhaisen tunnistamisen. Tämä mahdollistaa optimaalisen päätöksenteon, resurssien paremman hyödyntämisen sekä reaaliaikaisen projektien seurannan. Vuonna 2024 yhä useampien yritysten odotetaan käyttävän projektinhallintaohjelmistoja, joissa on integroituja business intelligence -toimintoja, tai projektinhallintaohjelmistoja yhdessä erillisten business intelligence -ratkaisujen kanssa saadakseen kerätyistä tiedoista arvokkaita oivalluksia.

6. Yritysstrategian mukaiset projektit

Olemme Parm AG:lla myös havainneet, että projektien sovittaminen yhteen yrityksen yleisten tavoitteiden kanssa on yhä tärkeämpää. Käsitteet, kuten tavoitteet ja keskeiset tulokset (OKR), projektisalkunhallinta ja projektinhallintatoimistojen (PMO) perustaminen, ovat yhä tärkeämpiä. Oikeanlaisten projektien valitseminen ja niiden sovittaminen yhteen yrityksen strategian kanssa on ratkaisevan tärkeää. Ainoastaan silloin, kun projektit liitetään kokonaisvaltaisesti yritysstrategiaan, yritykset voivat saavuttaa tavoitteensa kestävästi.

Yhteenveto

Vuosi 2024 on kaiken kaikkiaan projektinhallinnan kannalta ratkaiseva aika, jolloin innovointi ja sopeutumiskyky ovat keskeisessä asemassa. Tekoälyn saumattomasta integroinnista pehmeiden taitojen merkityksen tunnustamiseen ja digitalisaation edistämiseen – nämä suuntaukset ohjaavat menestyksekästä projektinhallintaa jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Yritykset, jotka omaksuvat ennakoivasti nämä kehityssuunnat, voivat toteuttaa hankkeita tehokkaammin ja myös tukea aktiivisesti ja kestävästi pitkän aikavälin yritystavoitteitaan.

Me Parm AG:llä kiinnitämme huomiota näihin suuntauksiin ja tarjoamme innovatiivisia työkaluja nykyisiin haasteisiin vastaamiseksi. Esimerkiksi projektinhallintaohjelmistomme myPARM on yhdistetty Business Intelligence -ratkaisuun myPARM BIact. Tämän integraation avulla voit tehdä parhaita mahdollisia tietoon perustuvia päätöksiä älykkäiden mittaristojen ja reaaliaikaisten analyysien avulla. Lukuisat lisäominaisuudet, kuten projektinhallinta sisäänrakennetulla älykkäällä toiminnolla, strateginen salkunhallinta tai viestintä- ja valvontatoiminnot, tukevat sinua pysymään mukana projektinhallinnan keskeisissä suuntauksissa ja asettamaan uusia standardeja. Näin voit hallita projekteja aktiivisesti ja muokata yrityksesi tulevaisuutta.

Lisätietoja myPARM-projekti- ja portfolionhallintaohjelmistosta:

Haluaisitko tutustua myPARMiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät suuntaukset vuonna 2024? Voit vapaasti kirjoittaa meille kommentteihin!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.