Miksi kannattaa investoida työntekijöiden tietolukutaitoon?

Mitä on tietolukutaito ja miten siihen voi investoida?

Tämän vuoksi sinun on investoitava datakompetenssiin.

Digitalisaation myötä lähes kaikkialla kerätään suuria määriä tietoa tai sitä syntyy sivutuotteena. Kyse voi olla CRM-järjestelmään kerätyistä asiakastiedoista, tai esimerkiksi tuotantotiedoista, pankkitiedoista tai liikennevirtoja koskevista tiedoista. Nämä tiedot mahdollistavat täysin uudet analysointimahdollisuudet ja siten mahdollisuuden saada yritysten menestyksen kannalta tärkeitä havaintoja. Tämä antaa yrityksille, jotka tekevät päätöksiä data-analyysin perusteella, kilpailuetua. Jotta yritykset voisivat hyödyntää datan koko potentiaalin, niiden on kannustettava työntekijöitään käyttämään dataa omassa toiminnassaan – kaikilla osastoilla ja kaikissa tehtävissä. Siksi monet yritykset pyrkivät luomaan tietokulttuuria. Jotta nämä pyrkimykset onnistuisivat, kaikkien työntekijöiden olisi kuitenkin osattava puhua datakieltä. Heillä pitäisi siis olla tiedonlukutaitoa.

Mitä on tietolukutaito?

Tietolukutaito tarkoittaa kykyä käsitellä tietoja asiantuntevasti. Siihen kuuluvat seuraavat taidot:

  • Tietojen kerääminen ja tallentaminen
  • Tietojen hallinta ja sovittaminen
  • Tietojen analysointi ja tulkinta
  • Tietojen arviointi
  • Tietojen esittäminen ja visualisointi
  • Tietojen soveltaminen

>>Tietolukutaito on kyky, jonka avulla organisaation kaikkien alojen ja tasojen työntekijät pystyvät käyttämään tietoja vastaamaan oikeisiin kysymyksiin, rakentamaan tietoa, esittämään tuloksia ja tekemään päätöksiä.<<

Miksi investoinnit ovat tarpeellisia?

Lähes kaikki yritykset investoivat paljon rahaa suurten tietomäärien keräämiseen ja varastointiin. Pelkkä tietojen kerääminen ei kuitenkaan vielä riitä tuottamaan niistä lisäarvoa, koska se ei tarkoita, että tietoja käytettäisiin ja ymmärrettäisiin.

Tietotutkija poimii tällaisista suurista tietomääristä tietoa, jota voidaan sitten käyttää johtamaan toimintaa. Tätä varten hän tarvitsee monia erilaisia taitoja. Hänen on esimerkiksi osattava käsitellä monenlaisia tietokantajärjestelmiä, käyttää käyttöliittymiä ja analysoida tietoja. Tällaisia asiantuntijoita on kuitenkin hyvin vähän. Siksi on selvää, että muille työntekijöille on annettava valtuudet kerätä ja analysoida tietoja. Esimerkiksi itsepalveluperiaatteella toimiva BI-järjestelmä antaa kaikille käyttäjille mahdollisuuden luoda itse raportteja ja analyysejä ja integroida eri tietokannoista peräisin olevia lähdetietoja tätä tarkoitusta varten. Näin yritykset voivat saada uusia oivalluksia tiedoistaan, korreloida tietoja keskenään ja tutkia niitä rasittamatta IT-osastoa kalliilla analyyseillä. Jotta nykyisistä tiedoista saataisiin todella merkityksellisiä havaintoja, ei riitä, että työntekijöillä on pääsy tällaisiin BI-ohjelmistoihin. Heidän on pikemminkin osattava lukea tietoja ymmärtääkseen, mihin kysymyksiin järjestelmä voi vastata ja miten tiedot voivat auttaa heitä tekemään päätöksiä.

Vaikka useimmat johtajat ovatkin vakuuttuneita tietoteknisen osaamisen tärkeydestä, todellisuudessa näyttää siltä, että suurin osa työntekijöistä ei osaa käyttää tietoja asianmukaisesti tai tuntee olonsa epävarmaksi niiden suhteen. Johtajillakin on usein vaikeuksia ymmärtää tietoja ja työskennellä niiden kanssa. Tietolukutaitokoulutusta tarjotaan kuitenkin usein vain työntekijöille, jotka työskentelevät jo pääasiassa tietojen parissa, kuten data-analyytikoille. Tämä voi muodostua ongelmaksi yrityksille, jos oletetaan, että kaikki työntekijät osaavat käyttää dataa.

 

Riskit:

  • Puutteellisen tietolukutaidon vuoksi voidaan tehdä vääriä päätöksiä.
  • Virheelliset päätökset vähentävät luottamusta tietoihin, jolloin työntekijöiden ja johtajien halukkuus työskennellä tietojen kanssa vähenee.
  • Tietolukutaidon puute tarkoittaa, että analyyseihin kuluu tarpeetonta aikaa. Tämä voi johtaa siihen, että tilaisuuksia jää käyttämättä. Samalla tämä johtaa korkeampiin henkilöstökustannuksiin.
  • Työntekijät tuntevat epävarmuutta tietojen kanssa työskentelystä, mikä voi johtaa tyytymättömyyteen.

 

Jatkuvat investoinnit tietolukutaitoon

Näin voit tehdä henkilökunnastasi tietolukutaitoisen.

1. Kouluta työntekijöitä

Monet BI-järjestelmät ovat intuitiivisia. Työntekijät on kuitenkin koulutettava järjestelmän käyttöön. Koulutuksessa ei pidä kuitenkaan keskittyä vain ohjelmiston käyttöön, vaan siinä on myös annettava työntekijöille perusymmärrys tiedoista, niiden arvosta ja yhdistämisestä. Näin henkilökuntasi pystyy arvioimaan kriittisesti tietojen laatua, tunnistamaan yhteyksiä ja muuttamaan ne oivalluksiksi. Jos haluat hyödyntää datan koko potentiaalin, mahdollisimman monen työntekijän kaikilla yrityksen osa-alueilla olisi opittava nämä taidot.

2. Esimerkkinä tietoon perustuva päätöksenteko

Tietolukutaidon pitäisi aina olla osa yrityskulttuuria. Siksi on tärkeää, että johtajat näyttävät käytännössä esimerkkiä tietoon perustuvasta päätöksenteosta. Näin he näyttävät työntekijöille, miten data voi tukea heitä päivittäisessä työssään ja miten sitä voidaan soveltaa. Johtajien olisi myös jatkuvasti tuettava, kannustettava ja motivoitava työntekijöitään datan käyttöön.

3. Mittaa tietojen lukutaitoa

Mittaamalla tietojen lukutaitoa voit tarkistaa, ovatko ponnistelut onnistuneet. Tätä varten sinun on määriteltävä yksittäiset menestysindikaattorit, joiden tulisi parantua tietojen käytön lisääntyessä, ja arvioitava säännöllisesti niiden edistymistä. Voit myös tarkistaa henkilöstösi taidot ja kysyä, missä he tarvitsevat vielä tukea. Koska tietolukutaidon kehittäminen on jatkuva prosessi, tekniikat muuttuvat säännöllisesti ja uusia tietolähteitä lisätään koko ajan, voitte näin vastata muuttuviin tarpeisiin.

Yhteenveto

Yritysten tulisi hyödyntää tietojensa koko potentiaali ollakseen kilpailukykyisiä. Tämä edellyttää yrityksissä kulttuurin muutosta, joka voi onnistua vain, jos työntekijöillä ja johtajilla on riittävät tietolukutaidot. Investointi tietolukutaitoon kannattaa pitkällä aikavälillä, sillä sen avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä, saavuttaa kilpailuetua ja lisätä myös työntekijöiden tyytyväisyyttä.

 

Lue lisää Business Intelligence Software -ohjelmistosta myPARM BIact:

Haluaisitko tutustua myPARM BIactiin demoesityksessä? Siinä tapauksessa voit varata ajan tapaamiseen vaikka samantien!

Your registration could not be saved. Please try again.
Your subscription was successful. Please check your mailbox and confirm your registration.
Newsletter
Subscribe to our monthly newsletter and stay informed about Parm AG products, news, trends in project management as well as offers and events.